20/02/2015

Federale overheid komt met volledig vernieuwde website overheidsopdrachten

Na de Vlaamse overheid - die recent het e-draaiboek overheidsopdrachten lanceerde, komt nu ook de federale overheid met een nieuwe heldere website overheidsopdrachten: publicprocurement.be.

Deze website bundelt voortaan de informatie die u voorheen kon raadplegen op www.publicprocurement.be en www.16procurement.be .

De informatie wordt ingedeeld volgens vijf thema’s:
1. overheidsopdrachten: de regelgeving en toelichting
2. federale diensten die actief zijn op vlak van overheidsopdrachten
3. dienstencataloguseen overzicht van de diensten die worden aangeboden door de federale dienst e-Procurement.
4.ambtenarenallerlei informatie die nuttig kan zijn voor aanbestedende overheden
5. ondernemingen.

Meer tags?