Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
29 maart 2024  | Celine Van De Velde

Aanpassingen aan boetesysteem Mestdecreet goedgekeurd

Naar aanleiding van de boerenprotesten begin dit jaar werd tussen de Vlaamse Regering en de landbouworganisaties een maatregelenpakket overeengekomen dat tegemoetkomt aan de verzuchtingen van de Vlaamse landbouwers. Ook aan het Mestdecreet werden er wijzigingen voorzien, dewelke op 27 maart 2024 werden goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

Blog
12 februari 2024  | Guillaume Vyncke

Een rechtszekere toekomst voor motorcross in het vooruitzicht?

Op vrijdag 2 februari 2024 heeft de Vlaamse regering goedkeuring verleend aan het wijzigingsbesluit motorcross en -vaartuigen.

Blog
04 januari 2024  | Deborah Smets

Een vereenvoudiging van de milieueffectenrapportage in aantocht?

In het ontwerpdecreet tot wijziging van het DABM en andere decreten betreffende de milieueffectenrapportage beoogt de Vlaamse regering de rechtsonzekerheid inzake de milieueffectenrapportage weg te werken. Hiervoor zou ingezet worden op kwaliteit en vereenvoudiging.

Blog
24 december 2023  | Dirk Van Heuven

Schadevergoeding aan brandweer wegens illegaal dumpen van drugsvaten

De Ieperse strafrechter heeft in een vonnis van 23 december 2023 lastens meerdere beklaagden een zware veroordeling (o.a. effectieve gevangenisstraffen tot 6 jaar en verbeurdverklaringen tot 50.000€) uitgesproken wegens de aanmaak van verdovende middelen.

Blog
21 december 2023  | Deborah Smets

Ook woningbouwprojecten in de buurt van SBZ’s noodzaken een voorafgaand onderzoek naar stikstof

Stellen dat dit zonder meer een ‘nieuw’ stikstofarrest is, gaat mogelijks te ver. Desalniettemin kan het wel beschouwd worden als een ‘reminder’ om stikstof niet uit het oog te verliezen bij de opmaak van een vergunningsaanvraag. Brandend actueel dus.

Blog
21 december 2023  | Publius

Dirk Van Heuven, Steve Ronse, Guillaume Vyncke, Sam Vandoorne en Pieterjan Seurynck publiceren in Répertoire Notarial: Gids Bestuursrecht

Dirk Van Heuven en Pieterjan Seurynck behandelden de relevante wetgeving, betrokken akten en voornamelijk de notariële verplichtingen die komen kijken bij mijnen, graverijen en groeven in het Vlaams Gewest.

Blog
03 oktober 2023  | Steve Ronse

Raad van State stelt begrijpbaarheid en transparantie van het Stikstofdecreet in vraag

Blog
04 augustus 2023  | Celine Van De Velde

Raad van State verwerpt schorsingsberoepen tegen ministeriële instructies

Blog
28 juli 2023  | Sam Vandoorne

Het stikstofdossier. Ministeriële instructie voor beoordeling van de stikstofimpact bij vergunningsaanvragen bis terug ingetrokken

Blog
28 juli 2023  | Publius

Goedkeuring tijdelijk handelingskader voor PFAS bij bodemsanering en grondverzet

Blog
13 juli 2023  | Steve Ronse

Vlarem-wijzigingen: de terugkeer van oude afstandsregels voor (grote) pluimveestallen en rechtsgrond voor elektronische monitoring

Blog
10 juli 2023  | Publius

Nieuwe sectorale normen voor windturbines goedgekeurd

Blog
24 mei 2023  | Alice Rouckhout

Raad van de Europese Unie neemt nieuwe regels aan om ontbossing wereldwijd tegen te gaan

Blog
11 mei 2023  | Merlijn De Rechter

Eerste PFAS-uitspraak: afgewezen

Blog
24 januari 2023  | Dirk Van Heuven

Geen belang meer bij vernietigingsberoep tegen bemalingsvergunning na uitvoering van de bouwwerken

1 - 15 van 88