Kortrijk
Bewolkt
15° - 25°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 26°
Blog
Blog
10 mei 2024  | Deborah Smets

Goedkeuring Decreet betreffende de modulaire omgevingsvergunningsprocedure en het omgevingsbesluit

Het Vlaams Parlement keurde in de nacht van woensdag 8 mei 2024 op 9 mei 2024 in spoedbehandeling het Decreet betreffende de modulaire omgevingsvergunningsprocedure en het omgevingsbesluit goed.

Blog
28 december 2023  | Steve Ronse

Kortere doorlooptijd verwacht bij Raad van State-procedures

Ingevolge de Wet van 11 juli 2023 tot wijziging van de wetten op de Raad van State (BS 24/07/2023) zal het auditoraat vanaf 1 januari 2024 verslag over de zaak moeten uitbrengen binnen een termijn van 6 maanden. In een beperkt aantal gevallen kan deze termijn met 6 maanden worden verlengd.

Blog
26 juli 2023  | Publius

Doorslaggevende wijzigingen aan wetten op de Raad van State

Blog
11 april 2023  | Leandra Decuyper

Grondwettelijk Hof vernietigt attentieplicht en relativiteitseis!

Blog
07 februari 2023  | Dirk Van Heuven

Subsidies en verjaring

Blog
18 mei 2022  | Leandra Decuyper

Niet gelijktijdige zending van een omgevingsberoep aan het CBS leidt niet noodzakelijk tot onontvankelijkheid

Blog
21 maart 2022  | Dirk Van Heuven

Wacht niet te lang voor het inleiden van een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid!

Blog
07 januari 2022  | Dirk Van Heuven

Een schorsing door de Raad van State heeft enkel uitwerking voor de toekomst

Blog
19 juli 2021  | Dirk Van Heuven

Raad van State: een louter vernietigingsberoep zonder voorafgaande UDN-procedure in overheidsopdrachten kan!

Blog
13 juni 2021  | Dirk Van Heuven

Geen uiterst dringende noodzakelijkheid in overheidsopdrachten = rechtsmisbruik?

Blog
11 februari 2021  | Guillaume Vyncke

Procedure voor Raad van State werkt niet enkel stuitend in het voordeel van verzoeker

Blog
09 juli 2020  | Publius

Grondwettelijk Hof versoepelt belangenvereiste Raad van State

Blog
28 april 2020  | Guillaume Vyncke

#coronavirus (45). Raad van State verwerpt vordering tot schorsing omtrent corona-maatregelen

Blog
24 april 2020  | Dirk Van Heuven

Wat is de sanctie bij een 'te lang' verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid?

Blog
27 maart 2020  | Leandra Decuyper

#coronavirus (31). Verlenging proceduretermijnen Raad voor Vergunningsbetwistingen en Handhavingscollege

1 - 15 van 37