Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
10 februari 2024  | Deborah Smets

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt omgevingsvergunning voor stortplaats wegens miskenning Europese PFOS-normen.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen besloot in het arrest van 8 februari 2024 met nr. RvVb-A-2324-0438 tot vernietiging van de vergunning voor de verdere uitbating en de uitbreiding van een stortplaats in Kortemark wegens strijdigheid met de bepalingen van Europese Verordening 2019/1021.

Blog
21 december 2023  | Publius

Dirk Van Heuven, Steve Ronse, Guillaume Vyncke, Sam Vandoorne en Pieterjan Seurynck publiceren in Répertoire Notarial: Gids Bestuursrecht

Dirk Van Heuven en Pieterjan Seurynck behandelden de relevante wetgeving, betrokken akten en voornamelijk de notariële verplichtingen die komen kijken bij mijnen, graverijen en groeven in het Vlaams Gewest.

Blog
28 juli 2023  | Publius

Goedkeuring tijdelijk handelingskader voor PFAS bij bodemsanering en grondverzet

Blog
24 maart 2020  | Merlijn De Rechter

Nieuwe oproep voor Brownfieldconvenanten

Blog
25 november 2018  | Dirk Van Heuven

Kan een koop-verkoopovereenkomst van een onroerend goed worden gesloten onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een gunstig bodemattest?

Blog
23 april 2018  | Merlijn De Rechter

Een koopovereenkomst kan worden gesloten onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een blanco bodemattest of een bodemattest waaruit blijkt dat er geen bodemverontreiniging is!

Blog
15 februari 2018  | Merlijn De Rechter

Wijzigingen Bodemdecreet in voege

Blog
19 april 2017  | Dirk Van Heuven

Nietigheidssanctie bij afwezigheid van bodemattest kan wel degelijk misbruik van recht uitmaken

Blog
13 september 2013  | Dirk Van Heuven

Vlaremtrein 2012 met een jaar vertraging vetrokken

Blog
20 oktober 2012  | Publius

Brusselse bodemattesten via Irisbox

Blog
01 februari 2012  | Publius

Vraag tijdig erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige en registratie als bodemsaneringsaannemer aan

Blog
13 februari 2010  | Steve Ronse

Steve Ronse en Kaat Decock publiceren artikel "Enkele actuele tendensen in het milieurecht" (TVV 2009/3, 32-46)

1 - 12 van 12