Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
11 juli 2024  | Sabiha Harrass

Publicatie Verzameldecreet

Het Decreet houdende diverse bepalingen over omgeving, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening van 17 mei 2024 werd op 10 juli 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Blog
10 mei 2024  | Deborah Smets

Goedkeuring Verzameldecreet

Het Vlaams Parlement keurde in de nacht van woensdag 8 mei 2024 op 9 mei 2024 in spoedbehandeling het Verzameldecreet goed.

Blog
10 mei 2024  | Deborah Smets

Goedkeuring Decreet betreffende de modulaire omgevingsvergunningsprocedure en het omgevingsbesluit

Het Vlaams Parlement keurde in de nacht van woensdag 8 mei 2024 op 9 mei 2024 in spoedbehandeling het Decreet betreffende de modulaire omgevingsvergunningsprocedure en het omgevingsbesluit goed.

Blog
03 mei 2024  | Guillaume Vyncke

De 15 jaar oude verkaveling revisited. Nooit te 'oud' om (bij) te leren?

De 15 jaar oude verkaveling is mogelijks toch soms jonger dan je zou vermoeden. Althans dat is wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen wil uitmaken door - opnieuw - twee prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof te stellen. De Raad heeft de smaak kennelijk te pakken.

Blog
30 april 2024  | Tristan Casteleyn

De Vlaamse regering voorziet wijzigingen aan het Vrijstellingsbesluit

“Minder gedoe” dat is de slagzin waarmee Vlaams minister Zuhal Demir haar recentste ontwerp van wijzigingsbesluit aankondigt. Onder haar vereenvoudigingsplan ‘Sneller waar het kan, beter waar het moet’, wordt nu ook het Vrijstellingsbesluit aangepakt. De nieuwe wijzigingen moeten zorgen voor minder administratieve rompslomp en snellere procedures. Bovendien zou het wijzigingsbesluit ook een incentive moeten zijn om tot renovatie en vergroening te komen. Wat wijzigt er precies? Enkele wijzigingen uitgelicht.

Blog
19 april 2024  | Guillaume Vyncke

Een bouwverbod hoort niet thuis in een ruimtelijk beleidsplan

In een arrest van 22 maart 2024 oordeelt de Raad van State dat een bouwverbod, dat in het ruimtelijk beleidsplan van de stad Geel voor sommige woongebieden werd voorzien tot 2030, enkel en alleen in een ruimtelijk uitvoeringsplan thuishoort.

Blog
05 maart 2024  | Sam Vandoorne

Openbaar onderzoek voor Kustvisie Vlaanderen gaat van start

Vanaf 27 februari t.e.m. 26 april loopt er een openbaar onderzoek over het ontwerp strategisch beleidsplan en het ontwerp-plan-MER. Het plan is van toepassing in alle 10 kuststeden en -gemeenten.

Blog
23 februari 2024  | Deborah Smets

Niet elke vzw heeft zonder meer belang

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verklaart niet elk beroep, ingesteld door een vzw, zonder meer ontvankelijk. Een vzw zal als verzoekende partij enerzijds moeten aantonen dat haar statutair doel voldoende specifiek is en anderzijds moeten aannemelijk maken dat er sprake is van een effectieve en duurzame werking overeenkomstig haar statuten.

Blog
22 februari 2024  | Leandra Decuyper

Stikstofdecreet treedt morgen in werking!

Het Stikstofdecreet - het decreet van 26 januari 2024 over de programmatische aanpak stikstof - is vandaag, 22 februari 2024, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Waar het decreet voorziet in een inwerkingtreding daags na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, is het morgen, 23 februari 2024, dus D-Day.

Blog
14 februari 2024  | Guillaume Vyncke

Vlaamse regering verfijnt het schadebegrip uit de VEN-toets

Met het besluit van 10 januari 2024, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van vandaag, 14 februari 2024, heeft de Vlaamse regering het schadebegrip uit de VEN-toets verder vorm gegeven.

Blog
14 februari 2024  | Dirk Van Heuven

Provinciaal RUP Omleidingsweg Anzegem vernietigd op basis van het stikstofargument

De Raad van State vernietigde op 13 februari 2024 het Provinciaal RUP Omleidingsweg Anzegem. De Raad is van oordeel dat de provincie West-Vlaanderen niet concreet heeft onderzocht of de in het PRUP voorziene omleidingsweg significante gevolgen kan hebben voor de natuur in de speciale beschermingszone van het habitatrichtlijngebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’, inzonderheid voor wat de stikstofuitstoot van de geplande infrastructuuringrepen betreft.

Blog
12 februari 2024  | Guillaume Vyncke

Een rechtszekere toekomst voor motorcross in het vooruitzicht?

Op vrijdag 2 februari 2024 heeft de Vlaamse regering goedkeuring verleend aan het wijzigingsbesluit motorcross en -vaartuigen.

Blog
26 januari 2024  | Merlijn De Rechter

Raad voor Vergunningsbetwistingen aanvaardt overmacht bij het beoordelen van de toepassingsvoorwaarden van zonevreemde basisrechten

De Raad stelt in een recent arrest dat 'overmacht' mag ingeroepen worden om niet te kunnen voldoen aan een toepassingsvoorwaarde, zodat niet aan de toepassingsvoorwaarde voldaan dient te zijn.

Blog
25 januari 2024  | Deborah Smets

Vlaams Parlement keurt stikstofdecreet goed

Op 24 januari 2024 werd het stikstofdecreet in het Vlaams Parlement gestemd.

Blog
22 januari 2024  | Guillaume Vyncke

De vergunning en de (vernietigde) beslissing over de zaak der wegen, een moeilijk huwelijk?

Vers van de pers! Het Grondwettelijk Hof heeft zich in een arrest van vandaag, 18 januari 2024, uitgesproken over twee prejudiciële vragen, gesteld door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.