Kortrijk
Bewolkt
15° - 25°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 26°
Blog
Blog
12 juli 2024  | Alice Rouckhout

Nieuwe Bouwcode Antwerpen treedt in werking op 15 juli 2024

Vanaf 15 juli 2024 geldt er in Antwerpen een nieuwe bouwcode. Deze code is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de hedendaagse en toekomstige behoeften van de stad en haar bewoners. Maar waarom precies een nieuwe bouwcode? En waar zijn de grootste wijzigingen te vinden?

Blog
11 juli 2024  | Sabiha Harrass

Publicatie Verzameldecreet

Het Decreet houdende diverse bepalingen over omgeving, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening van 17 mei 2024 werd op 10 juli 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Blog
10 mei 2024  | Deborah Smets

Goedkeuring Verzameldecreet

Het Vlaams Parlement keurde in de nacht van woensdag 8 mei 2024 op 9 mei 2024 in spoedbehandeling het Verzameldecreet goed.

Blog
10 mei 2024  | Deborah Smets

Goedkeuring Decreet betreffende de modulaire omgevingsvergunningsprocedure en het omgevingsbesluit

Het Vlaams Parlement keurde in de nacht van woensdag 8 mei 2024 op 9 mei 2024 in spoedbehandeling het Decreet betreffende de modulaire omgevingsvergunningsprocedure en het omgevingsbesluit goed.

Blog
03 mei 2024  | Guillaume Vyncke

De 15 jaar oude verkaveling revisited. Nooit te 'oud' om (bij) te leren?

De 15 jaar oude verkaveling is mogelijks toch soms jonger dan je zou vermoeden. Althans dat is wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen wil uitmaken door - opnieuw - twee prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof te stellen. De Raad heeft de smaak kennelijk te pakken.

Blog
30 april 2024  | Tristan Casteleyn

De Vlaamse regering voorziet wijzigingen aan het Vrijstellingsbesluit

“Minder gedoe” dat is de slagzin waarmee Vlaams minister Zuhal Demir haar recentste ontwerp van wijzigingsbesluit aankondigt. Onder haar vereenvoudigingsplan ‘Sneller waar het kan, beter waar het moet’, wordt nu ook het Vrijstellingsbesluit aangepakt. De nieuwe wijzigingen moeten zorgen voor minder administratieve rompslomp en snellere procedures. Bovendien zou het wijzigingsbesluit ook een incentive moeten zijn om tot renovatie en vergroening te komen. Wat wijzigt er precies? Enkele wijzigingen uitgelicht.

Blog
19 april 2024  | Guillaume Vyncke

Een bouwverbod hoort niet thuis in een ruimtelijk beleidsplan

In een arrest van 22 maart 2024 oordeelt de Raad van State dat een bouwverbod, dat in het ruimtelijk beleidsplan van de stad Geel voor sommige woongebieden werd voorzien tot 2030, enkel en alleen in een ruimtelijk uitvoeringsplan thuishoort.

Blog
14 februari 2024  | Guillaume Vyncke

Vlaamse regering verfijnt het schadebegrip uit de VEN-toets

Met het besluit van 10 januari 2024, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van vandaag, 14 februari 2024, heeft de Vlaamse regering het schadebegrip uit de VEN-toets verder vorm gegeven.

Blog
12 februari 2024  | Guillaume Vyncke

Een rechtszekere toekomst voor motorcross in het vooruitzicht?

Op vrijdag 2 februari 2024 heeft de Vlaamse regering goedkeuring verleend aan het wijzigingsbesluit motorcross en -vaartuigen.

Blog
10 februari 2024  | Deborah Smets

Raad voor Vergunningsbetwistingen handhaaft rechtspraak Hof van Justitie rond Habitatrichtlijn

De Raad voor Vergunningsbetwistingen besloot in het arrest van 8 februari 2024 met nummer RvVb-A-2324-0435 tot vernietiging van de omgevingsvergunning voor de sanering, verondieping en natuurontwikkeling in de kleiputten van Terhagen in de gemeenten Boom en Rumst.

Blog
10 februari 2024  | Deborah Smets

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt omgevingsvergunning voor stortplaats wegens miskenning Europese PFOS-normen.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen besloot in het arrest van 8 februari 2024 met nr. RvVb-A-2324-0438 tot vernietiging van de vergunning voor de verdere uitbating en de uitbreiding van een stortplaats in Kortemark wegens strijdigheid met de bepalingen van Europese Verordening 2019/1021.

Blog
26 januari 2024  | Merlijn De Rechter

Raad voor Vergunningsbetwistingen aanvaardt overmacht bij het beoordelen van de toepassingsvoorwaarden van zonevreemde basisrechten

De Raad stelt in een recent arrest dat 'overmacht' mag ingeroepen worden om niet te kunnen voldoen aan een toepassingsvoorwaarde, zodat niet aan de toepassingsvoorwaarde voldaan dient te zijn.

Blog
25 januari 2024  | Deborah Smets

Vlaams Parlement keurt stikstofdecreet goed

Op 24 januari 2024 werd het stikstofdecreet in het Vlaams Parlement gestemd.

Blog
22 januari 2024  | Guillaume Vyncke

De vergunning en de (vernietigde) beslissing over de zaak der wegen, een moeilijk huwelijk?

Vers van de pers! Het Grondwettelijk Hof heeft zich in een arrest van vandaag, 18 januari 2024, uitgesproken over twee prejudiciële vragen, gesteld door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Blog
21 december 2023  | Deborah Smets

Ook woningbouwprojecten in de buurt van SBZ’s noodzaken een voorafgaand onderzoek naar stikstof

Stellen dat dit zonder meer een ‘nieuw’ stikstofarrest is, gaat mogelijks te ver. Desalniettemin kan het wel beschouwd worden als een ‘reminder’ om stikstof niet uit het oog te verliezen bij de opmaak van een vergunningsaanvraag. Brandend actueel dus.