Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Nieuws
26 maart 2024  | Sofie Logie

Sofie Logie spreekt over Onderwijsrecht voor de West-Vlaamse advocaten

Op 26 maart 2024 geeft Sofie in opdracht van de Conferentie Jonge Balie West-Vlaanderen een uiteenzetting over het onderwijsrecht. Zij bespreekt in het bijzonder de betwistingen van de studieresultaten, en dit op het niveau van het secundair onderwijs, het hogeronderwijs en de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts.

Blog
28 februari 2024  | Sofie Logie

Opeenvolgende TADD-aanstellingen in het onderwijs op de helling?

Deze vraag ligt momenteel bij het Grondwettelijk Hof ter beoordeling voor. In twee prejudiciële vragen wordt de grondwettelijkheid van de artikelen 6 en 31 van het Rechtspositiedecreet Onderwijs in vraag gesteld.

Blog
19 september 2023  | Sofie Logie

Sofie Logie benoemd tot lid onafhankelijke commissie inclusief onderwijs

Referenties
15 april 2021  | Publius

Vlaamse Gemeenschapscommissie - raamovereenkomst perceel onderwijs (2021 - 2025)

Blog
09 maart 2020  | Dirk Van Heuven

Is een administratieve rechter gebonden door zijn eigen richtlijnen in een eerder arrest tussen dezelfde partijen?

Blog
14 januari 2019  | Dirk Van Heuven

Vordering tot schadevergoeding wegens tekortaanbod in Nederlandstalig basisonderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verworpen

Blog
19 juli 2018  | Dirk Van Heuven

Alternatieve financiering van schoolinfrastuctuur voor het Gemeenschapsonderwijs doorstaat toets van het Grondwettelijk Hof

Blog
22 februari 2017  | Dirk Van Heuven

Ook studenten met een examencontract of een creditconttact kunnen terecht bij bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Blog
24 september 2010  | Dirk Van Heuven

Grondwettelijk Hof schorst het Vlaamse decreet inzake de inspectie op Franstalige scholen in de Brusselse rand

1 - 9 van 9