zaterdag 20 april 2024

Kortrijk
Regen
4° - 9°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
29 maart 2024  | Celine Van De Velde

Aanpassingen aan boetesysteem Mestdecreet goedgekeurd

Naar aanleiding van de boerenprotesten begin dit jaar werd tussen de Vlaamse Regering en de landbouworganisaties een maatregelenpakket overeengekomen dat tegemoetkomt aan de verzuchtingen van de Vlaamse landbouwers. Ook aan het Mestdecreet werden er wijzigingen voorzien, dewelke op 27 maart 2024 werden goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

Blog
21 maart 2024  | Dirk Van Heuven

Vervalregeling voor meldingen tot zelfrealisatie in Onteigeningsdecreet doorstaat toets van Grondwettelijk Hof

De vraag (melding) tot zelfrealisatie moet ingediend worden binnen de 70 dagen na het openbaar onderzoek over een voorgenomen onteigening. Gebeurt dat niet, dan is geen zelfrealisatie meer mogelijk. Deze vervaltermijn strijdt niet met het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel, noch met het eigendomsrecht.