maandag 22 juli 2024

Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
03 mei 2024  | Dirk Van Heuven

Gemeente wordt verplicht tot vrijgave van beslissing over andermans fiscaal bezwaar

Een belastingplichtige richtte zich tot de Beroepscommissie, afdeling openbaarheid van bestuur, over de weigering van een gemeente tot vrijgave van de verwerping van een bezwaar tegen een gemeentelijke belasting. De gemeente argumenteerde dat het zonder meer onkies is als een partij, die zelf geen beroep heeft aangetekend en kan aantekenen tegen eerdere aanslagen, inzage vraagt in de argumentatie die een andere partij wél tijdig in rechte heeft aangevoerd. Het komt erop neer dat men gratis profiteert van het werk van een andere advocaat. De wapengelijkheid tussen de aanvrager en de gemeente wordt er bovendien door geschonden doordat de gemeente, bij inwilliging van dergelijke aanvraag, zich zal moeten verdedigingen op ‘gecumuleerde’ aanvalsmiddelen, terwijl deze gemeente elders geen beroep kan doen op gecumuleerde verweermiddelen. In de uitspraak nr. OVB/2024/085 van 25 april 2024 ziet de Beroepscommissie dat anders.