woensdag 22 mei 2024

Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°

Algemene voorwaarden

De facturen van Publius zijn betaalbaar te Kortrijk, 8 dagen na ontvangst van de factuur. Bij wanbetaling is een conventionele intrest van 1% per begonnen maand verschuldigd en een vergoeding voor de invorderingskosten gelijk aan 10% van het niet tijdig betaalde bedrag, dit vanaf de eerste rappel. Bij niet akkoord moet melding hiervan gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Enkel vragen, klachten of protest overgemaakt per mail op fin@publius.be of per brief ter attentie van de boekhouding kunnen aanvaard worden. Behoudens andersluidende overeenkomst en behoudens zware fout is de beroepsaansprakelijkheid van Publius en diens medewerkers beperkt tot een bedrag van 5 miljoen euro per schadegeval.

Derdenrekening Publius

ING BE36 6301 3506 5081