Kortrijk
Zonnig
15° - 28°
Antwerpen
Bewolkt
16° - 29°
Blog
Blog
10 mei 2024  | Deborah Smets

Goedkeuring Decreet betreffende de modulaire omgevingsvergunningsprocedure en het omgevingsbesluit

Het Vlaams Parlement keurde in de nacht van woensdag 8 mei 2024 op 9 mei 2024 in spoedbehandeling het Decreet betreffende de modulaire omgevingsvergunningsprocedure en het omgevingsbesluit goed.

Hoewel de tekst op vandaag nog niet beschikbaar is, wordt in de parlementaire voorbereidingen het decreet als volgt samengevat:

'Het decreet van 15 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is al een aantal jaren in werking. Uit een in 2021 uitgevoerde evaluatie kwam de vraag naar voor om de mogelijkheden tot oplossingsgericht werken te versterken en uit te breiden. Zo kunnen onnodige weigeringen nog meer worden vermeden. Een van de wijzigingen is het modulair maken van de vergunningsprocedure, zodat afhankelijk van de inhoud en aard van de aanvraag, de benodigde modules ingezet kunnen worden.

Het ontwerp van decreet lanceert ook het “omgevingsbesluit” als instrument om (1) ruimtelijke impulsprojecten, (2) werken van algemeen belang en (3) werken inzake bedrijvigheid versneld te realiseren. Een omgevingsbesluit is een beslissing over een aanvraag van een omgevingsvergunning op grond van een aanvraag tot wijziging van een vigerend plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan voor het projectgebied. Voor het instrument van het omgevingsbesluit wordt geen volledig nieuwe procedure gelanceerd. Er wordt maximaal gesteund op de bestaande procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning waarin de belangrijkste aspecten van een RUP-procedure worden geïntegreerd.'

Met de modulaire omgevingsvergunning wordt één reguliere maar modulaire basisprocedure in eerste administratieve aanleg en in administratief beroep geïntroduceerd. Hierdoor is niet langer sprake van een zuivere tweedeling tussen de gewone en de vereenvoudigde procedure, en van het onderscheid tussen de procedures in eerste administratieve aanleg en administratief beroep. Er wordt voorzien in de integratie van een aantal bestaande aanvragen en verzoeken in de basisprocedure. Deze reguliere basisprocedure is opgebouwd uit diverse modules, die afhankelijk van de inhoud en aard van de aanvraag kunnen worden ingezet. Uit de parlementaire voorbereidingen volgt dat het de volgende modules zouden zijn:

1° de indiening van een aanvraag of een administratief beroep;
2° een ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek;
3° advisering;
4° een openbaar onderzoek;
5° de toepassing van een of meer administratieve lussen;
6° de toepassing van een of meer wijzigingslussen;
7° het onderzoek van en de beslissing over de aanvraag en 8° de bekendmaking van de beslissing over de aanvraag.

De modulaire procedure hanteert een basisbehandelingstermijn van 60 dagen, met termijnverlengingen naar gelang extra modules worden doorlopen.

Deel dit artikel