Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
03 mei 2024  | Guillaume Vyncke

De 15 jaar oude verkaveling revisited. Nooit te 'oud' om (bij) te leren?

De 15 jaar oude verkaveling is mogelijks toch soms jonger dan je zou vermoeden. Althans dat is wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen wil uitmaken door - opnieuw - twee prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof te stellen. De Raad heeft de smaak kennelijk te pakken.

Blog
29 april 2024  | Celine Van De Velde

Regeling rond 'beperkt' grensoverschrijdend bouwen teruggefloten door Grondwettelijk Hof

In principe heeft elke eigenaar het recht om de verwijdering te vragen van een bouwwerk van zijn nabuur dat zich ten dele op, boven of onder zijn grond bevindt, behoudens wanneer de grensoverschrijding een wettelijke of contractuele titel heeft.

Blog
11 april 2024  | Deborah Smets

Prejudiciële vraag omtrent exclusieve bestuurlijke geldboete L&V afgewezen.

Bij arrest van 11 april 2024 heeft het Grondwettelijk Hof de door de Raad van State gestelde prejudiciële vragen over artikel 56 §3 van het Decreet betreffende het landbouw en visserijbeleid verworpen.

Blog
22 maart 2024  | Deborah Smets

Dan toch een opkomstplicht voor Europese verkiezingen voor 16- en 17-jarigen

Middels de Wet van 25 december 2023 tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van het oud burgerlijk wetboek, teneinde de deelname van 16- en 17-jarigen aan de verkiezing van het Europees parlement mogelijk te maken zonder voorafgaande inschrijvingsplicht werd voorzien dat 16- en 17-jarigen konden deelnemen aan de verkiezing van de in België aan te duiden leden van het Europees Parlement. Ten gevolge van het arrest van 21 maart 2024 van het Grondwettelijk Hof evolueert de mogelijkheid tot stemmen naar een verplichting tot stemmen (opkomstplicht).

Blog
13 februari 2024  | Deborah Smets

Na inwerkingtreding van het nieuwe Ontslagdecreet volgt nu ook het Ontslagbesluit

Op 12 januari 2024 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit ter uitvoering van de nieuwe decretale ontslagregeling goed. Het besluit trad op 11 februari 2024 in werking.

Blog
22 januari 2024  | Guillaume Vyncke

De vergunning en de (vernietigde) beslissing over de zaak der wegen, een moeilijk huwelijk?

Vers van de pers! Het Grondwettelijk Hof heeft zich in een arrest van vandaag, 18 januari 2024, uitgesproken over twee prejudiciële vragen, gesteld door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Blog
19 oktober 2023  | Guillaume Vyncke

Het Grondwettelijk Hof over de beroepstermijn tegen de registratiebeslissing

Blog
18 augustus 2023  | Dirk Van Heuven

Belangrijk arrest over de toepassing van artikel 4.3.1, §1, lid, 1° VCRO (abstractie van verkavelingsvoorschriften van meer dan 15 jaar oud): geen afwijkingsbepaling, geen verhoogde motiveringsplicht

Blog
11 april 2023  | Leandra Decuyper

Grondwettelijk Hof vernietigt attentieplicht en relativiteitseis!

Blog
03 maart 2023  | Dirk Van Heuven

Zaak Olivier Vandecasteele: Grondwettelijk Hof verwerpt het vernietigingsberoep!

Blog
08 december 2022  | Dirk Van Heuven

Grondwettelijk Hof legt diplomatieke vrijheid aan banden

Blog
24 februari 2022  | Publius

Geen planschadevergoeding in woonuitbreidingsgebieden voorbij 50 meter van de rooilijn

Blog
28 oktober 2021  | Dirk Van Heuven

Bye, bye 'majesteitsschennis'

Blog
07 oktober 2021  | Publius

Gemeentewegendecreet blijft grotendeels overeind bij het Grondwettelijk Hof

Blog
30 september 2021  | Dirk Van Heuven

Raad voor Vergunningsbetwistingen kan na cassatie door de Raad van State geen prejudiciële vraag meer stellen aan het Grondwettelijk Hof

1 - 15 van 85