Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
13 februari 2024  | Deborah Smets

Na inwerkingtreding van het nieuwe Ontslagdecreet volgt nu ook het Ontslagbesluit

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe ontslagregeling voor ambtenaren in statutair dienstverband bij de lokale en provinciale besturen kunnen zij thans, net zoals contractuele personeelsleden, ontslagen worden zonder dat dit aan een tuchtprocedure moet gekoppeld worden. Enkel het uitvoeringsbesluit ontbrak nog. Sinds zondag is ook dit van toepassing.

Onder andere de volgende zaken worden in dit besluit geregeld: 

  • de verplichting tot motivering van de reden voor ontslag in de ontslagbeslissing en tot de toekenning van een vergoeding bij de niet-motivering van ontslag;

  • de vaststelling van de vergoedingsregels bij een kennelijk onredelijk ontslag;

  • de instelling van bijzondere beschermingen tegen ontslag, zoals voor contractanten;

  • het recht op (algemene) outplacement.

Doel van deze wijziging is statutaire en contractuele personeelsleden op gelijke wijze te behandelen voor wat het ontslag betreft.

Een belangrijke nuance: inmiddels werden wel beroepen tegen het Ontslagdecreet ingesteld bij het Grondwettelijk Hof. Het valt dus nog even af te wachten of deze betrachting tot gelijke behandeling stand zal houden.

Deel dit artikel