Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
03 mei 2024  | Guillaume Vyncke

De 15 jaar oude verkaveling revisited. Nooit te 'oud' om (bij) te leren?

De 15 jaar oude verkaveling is mogelijks toch soms jonger dan je zou vermoeden. Althans dat is wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen wil uitmaken door - opnieuw - twee prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof te stellen. De Raad heeft de smaak kennelijk te pakken.

Blog
18 augustus 2023  | Dirk Van Heuven

Belangrijk arrest over de toepassing van artikel 4.3.1, §1, lid, 1° VCRO (abstractie van verkavelingsvoorschriften van meer dan 15 jaar oud): geen afwijkingsbepaling, geen verhoogde motiveringsplicht

Blog
16 september 2021  | Dirk Van Heuven

Hoogdag voor de Vlaamse omgevingsregelgever: artikel 4.3.1, § 1, 1°, c, VCRO (abstractie van verkavelingsvoorschriften van meer dan 15 jaar) doorstaat toets van Grondwettelijk Hof

Blog
28 april 2021  | Dirk Van Heuven

Er kan afgeweken worden van kavelgrenzen in een verkaveling van meer dan 15 jaar oud

Blog
08 oktober 2020  | Publius

Gemeentelijke aansprakelijkheid bij mondelinge stedenbouwkundige informatie

Blog
20 november 2019  | Publius

(Nogmaals) De watertoets mag bij het verkavelen niet worden doorgeschoven naar de beoordeling inzake de bouwvergunning

Blog
19 juni 2019  | Publius

Afwijkingsmogelijkheden van 15 jaar oude BPA's en verkavelingen teruggeschroefd

Blog
23 mei 2019  | Merlijn De Rechter

Grondwettelijk Hof vernietigt gewijzigde definitie van 'verkavelen'!

Blog
17 oktober 2018  | Dirk Van Heuven

Verliest de verzoekende partij die zich beriep op voorschriften van een verkaveling (of een BPA) van meer dan 15 jaar oud, na de Codextrein het belang bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

Blog
10 april 2018  | Jan Beleyn

Jan Beleyn schrijft hoofdstuk over lasten bij verkavelingsvergunningen (in GHEYSELS, J. en TOURY, J., Verkavelen in Vlaanderen, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2018, 565 p.)

Blog
24 oktober 2013  | Dirk Van Heuven

Wat betekent de laatste zinsnede van artikel 4.6.4, § 6 VCRO ?

Blog
26 juli 2013  | Dirk Van Heuven

Kan provincie binnenkort de gemeenteraad verplichten te beslissen over de wegen?

Blog
07 november 2012  | Publius

Afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.4.1, par.1 VCRO mag verkavelingsvoorschriften niet uithollen

Blog
07 november 2012  | Dirk Van Heuven

Afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.4.1., §1 VCRO mag verkavelingsvoorschriften niet uithollen

Blog
25 oktober 2012  | Dirk Van Heuven

Vervalregeling verkavelingen in VCRO doorstaat toets Grondwettelijk Hof

1 - 15 van 17
1
2