Kortrijk
Zonnig
15° - 28°
Antwerpen
Bewolkt
16° - 29°
Blog
Blog
03 mei 2024  | Guillaume Vyncke

De 15 jaar oude verkaveling revisited. Nooit te 'oud' om (bij) te leren?

De 15 jaar oude verkaveling is mogelijks toch soms jonger dan je zou vermoeden. Althans dat is wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen wil uitmaken door - opnieuw - twee prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof te stellen. De Raad heeft de smaak kennelijk te pakken.

Blog
23 februari 2024  | Deborah Smets

Niet elke vzw heeft zonder meer belang

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verklaart niet elk beroep, ingesteld door een vzw, zonder meer ontvankelijk. Een vzw zal als verzoekende partij enerzijds moeten aantonen dat haar statutair doel voldoende specifiek is en anderzijds moeten aannemelijk maken dat er sprake is van een effectieve en duurzame werking overeenkomstig haar statuten.

Blog
12 februari 2024  | Guillaume Vyncke

Een rechtszekere toekomst voor motorcross in het vooruitzicht?

Op vrijdag 2 februari 2024 heeft de Vlaamse regering goedkeuring verleend aan het wijzigingsbesluit motorcross en -vaartuigen.

Blog
10 februari 2024  | Deborah Smets

Raad voor Vergunningsbetwistingen handhaaft rechtspraak Hof van Justitie rond Habitatrichtlijn

De Raad voor Vergunningsbetwistingen besloot in het arrest van 8 februari 2024 met nummer RvVb-A-2324-0435 tot vernietiging van de omgevingsvergunning voor de sanering, verondieping en natuurontwikkeling in de kleiputten van Terhagen in de gemeenten Boom en Rumst.

Blog
10 februari 2024  | Deborah Smets

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt omgevingsvergunning voor stortplaats wegens miskenning Europese PFOS-normen.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen besloot in het arrest van 8 februari 2024 met nr. RvVb-A-2324-0438 tot vernietiging van de vergunning voor de verdere uitbating en de uitbreiding van een stortplaats in Kortemark wegens strijdigheid met de bepalingen van Europese Verordening 2019/1021.

Blog
26 januari 2024  | Merlijn De Rechter

Raad voor Vergunningsbetwistingen aanvaardt overmacht bij het beoordelen van de toepassingsvoorwaarden van zonevreemde basisrechten

De Raad stelt in een recent arrest dat 'overmacht' mag ingeroepen worden om niet te kunnen voldoen aan een toepassingsvoorwaarde, zodat niet aan de toepassingsvoorwaarde voldaan dient te zijn.

Blog
22 januari 2024  | Guillaume Vyncke

De vergunning en de (vernietigde) beslissing over de zaak der wegen, een moeilijk huwelijk?

Vers van de pers! Het Grondwettelijk Hof heeft zich in een arrest van vandaag, 18 januari 2024, uitgesproken over twee prejudiciële vragen, gesteld door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Blog
19 oktober 2023  | Guillaume Vyncke

Het Grondwettelijk Hof over de beroepstermijn tegen de registratiebeslissing

Blog
31 augustus 2023  | Publius

Raad voor Vergunningenbetwistingen binnenkort bevoegd voor beroepen tegen RUP’s, stedenbouwkundige verordeningen en complexe projecten

Blog
04 juli 2023  | Pieterjan Seurynck

Is de uitbreiding bevoegdheden van Raad voor Vergunningsbetwistingen grondwettig?

Blog
06 juni 2023  | Dirk Van Heuven

Abnormale hinder is geen belangenvereiste bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Blog
12 mei 2023  | Publius

Ook tiny houses moeten gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg

Blog
11 april 2023  | Leandra Decuyper

Grondwettelijk Hof vernietigt attentieplicht en relativiteitseis!

Blog
03 februari 2023  | Dirk Van Heuven

Overal verdwenen, maar wél beschikbaar op de Publiusblog: het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over het voetbalstadion van Club Brugge

Blog
24 januari 2023  | Dirk Van Heuven

Geen belang meer bij vernietigingsberoep tegen bemalingsvergunning na uitvoering van de bouwwerken