Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
19 april 2024  | Guillaume Vyncke

Een bouwverbod hoort niet thuis in een ruimtelijk beleidsplan

In een arrest van 22 maart 2024 oordeelt de Raad van State dat een bouwverbod, dat in het ruimtelijk beleidsplan van de stad Geel voor sommige woongebieden werd voorzien tot 2030, enkel en alleen in een ruimtelijk uitvoeringsplan thuishoort.

Blog
05 december 2023  | Celine Van De Velde

Celine Van De Velde spreekt op de Studiedag Omgeving 2023

Celine mag opnieuw als spreker deelnemen aan de Studiedag Omgeving 2023 van Escala op 14 december 2023. Zij zal een uiteenzetting geven over stedenbouwkundige vraagstukken in agrarisch gebied.

Blog
01 december 2023  | Dirk Van Heuven

Wat is een voldoende uitgeruste weg?

Deze vraag drong zich op in een procedure waarin lastens het Vlaams Gewest gevorderd werd op basis van het vroegere artikel 2.4.10 VCRO (toenmalige aankoopverplichting).

Blog
19 oktober 2023  | Guillaume Vyncke

Het Grondwettelijk Hof over de beroepstermijn tegen de registratiebeslissing

Blog
31 augustus 2023  | Publius

Raad voor Vergunningenbetwistingen binnenkort bevoegd voor beroepen tegen RUP’s, stedenbouwkundige verordeningen en complexe projecten

Blog
13 juli 2023  | Merlijn De Rechter

Inspraakperiode kennisgevingsnota plan-MER van nieuwe Antwerpse Bouwcode

Blog
03 juli 2023  | Dirk Van Heuven

Marginale cassatietoets door Raad van State bij interpretatie van stedenbouwkundige voorschriften van een RUP?

Blog
09 januari 2023  | Dirk Van Heuven

Redelijke termijnen en stedenbouw

Blog
25 november 2022  | Publius

Openbaar onderzoek over ontwerp van besluit en ontwerp-plan-MER voor sectorale voorwaarden windturbines

Blog
10 augustus 2022  | Dirk Van Heuven

Omgevingsvergunningsaanvraag kan niet geweigerd worden op basis van een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan

Blog
08 juni 2022  | Publius

Aanpassing rechtsplegingsvergoeding bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Blog
31 mei 2022  | Leandra Decuyper

Planologische neutraliteit bij onteigeningen is een algemeen rechtsbeginsel

Blog
18 mei 2022  | Leandra Decuyper

Niet gelijktijdige zending van een omgevingsberoep aan het CBS leidt niet noodzakelijk tot onontvankelijkheid

Blog
12 mei 2022  | Dirk Van Heuven

Planbatenheffing doorstaat toets van Grondwettelijk Hof

Blog
14 maart 2022  | Dirk Van Heuven

Bestemmingswijziging kan niet als herstel in natura opgelegd worden (bis)