Kortrijk
Zonnig
15° - 28°
Antwerpen
Bewolkt
16° - 29°
Blog
Blog
19 april 2024  | Guillaume Vyncke

Een bouwverbod hoort niet thuis in een ruimtelijk beleidsplan

In een arrest van 22 maart 2024 oordeelt de Raad van State dat een bouwverbod, dat in het ruimtelijk beleidsplan van de stad Geel voor sommige woongebieden werd voorzien tot 2030, enkel en alleen in een ruimtelijk uitvoeringsplan thuishoort.

Blog
14 februari 2024  | Dirk Van Heuven

Provinciaal RUP Omleidingsweg Anzegem vernietigd op basis van het stikstofargument

De Raad van State vernietigde op 13 februari 2024 het Provinciaal RUP Omleidingsweg Anzegem. De Raad is van oordeel dat de provincie West-Vlaanderen niet concreet heeft onderzocht of de in het PRUP voorziene omleidingsweg significante gevolgen kan hebben voor de natuur in de speciale beschermingszone van het habitatrichtlijngebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’, inzonderheid voor wat de stikstofuitstoot van de geplande infrastructuuringrepen betreft.

Blog
12 februari 2024  | Guillaume Vyncke

Een rechtszekere toekomst voor motorcross in het vooruitzicht?

Op vrijdag 2 februari 2024 heeft de Vlaamse regering goedkeuring verleend aan het wijzigingsbesluit motorcross en -vaartuigen.

Blog
30 januari 2024  | Deborah Smets

Ordemaatregelen vereisen geen onderzoek naar de toedracht van de feiten

Hoewel het onderscheid tussen een ordemaatregel en een tuchtmaatregel op zich gekend is, werd in het arrest van 13 december 2023 met nummer 258.200 van de Raad van State nogmaals bevestigd dat een tuchtoverheid bij het bepalen van een ordemaatregel niet de verplichting heeft om reeds een onderzoek te voeren naar de ware toedracht van de feiten.

Blog
23 januari 2024  | Deborah Smets

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen niet primeren op wettelijke bepalingen

In het arrest van 12 december 2023 met nummer 258.193 herbevestigt de Raad van State nogmaals het gekend principe dat wettelijke bepalingen niet ter zijde kunnen geschoven worden voor de toepassing van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Blog
28 december 2023  | Steve Ronse

Kortere doorlooptijd verwacht bij Raad van State-procedures

Ingevolge de Wet van 11 juli 2023 tot wijziging van de wetten op de Raad van State (BS 24/07/2023) zal het auditoraat vanaf 1 januari 2024 verslag over de zaak moeten uitbrengen binnen een termijn van 6 maanden. In een beperkt aantal gevallen kan deze termijn met 6 maanden worden verlengd.

Blog
26 juli 2023  | Publius

Doorslaggevende wijzigingen aan wetten op de Raad van State

Blog
05 juli 2023  | Publius

Raad van State vernietigt RUP zandwinning Bocholt door gebrekkige beoordeling instandhoudingsdoelstellingen en klimaatimpact

Blog
04 juli 2023  | Pieterjan Seurynck

Is de uitbreiding bevoegdheden van Raad voor Vergunningsbetwistingen grondwettig?

Blog
03 juli 2023  | Dirk Van Heuven

Marginale cassatietoets door Raad van State bij interpretatie van stedenbouwkundige voorschriften van een RUP?

Blog
11 mei 2023  | Publius

Raad van State schorst (opnieuw) toelating pop-up bar in landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Blog
19 oktober 2022  | Publius

Raad van State bevestigt onwettigheid Algemeen Bouwreglement Gent

Blog
16 augustus 2022  | Dirk Van Heuven

Succesvol aanvechten van de stilzwijgende (ongemotiveerde) verwerping van een beroep in omgevingsvergunningsdossiers niet langer gegarandeerd

Blog
21 maart 2022  | Dirk Van Heuven

Wacht niet te lang voor het inleiden van een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid!

Blog
07 januari 2022  | Dirk Van Heuven

Een schorsing door de Raad van State heeft enkel uitwerking voor de toekomst