Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
17 mei 2024  | Celine Van De Velde

Grondwettelijk Hof redt de Waalse pachter met oude mondelinge pachtovereenkomst van opzegging na vervreemding van het pachtgoed

Artikel 55 oude Pachtwet bepaalde dat in geval van vervreemding van het pachtgoed de verkrijger volledig in de rechten en verplichtingen van de verpachter trad. Dit hield een bevestiging in van het beginsel van de absolute tegenstelbaarheid van de pachtovereenkomst ten aanzien van de nieuwe eigenaar, los van elke formaliteit inzake registratie of overschrijving. In Wallonië werd dit artikel gewijzigd ingevolge het Waals Pachtdecreet van 2 mei 2019. Een pachtovereenkomst met een vroegere vaste datum dan die van de vervreemding van het pachtgoed en een pachtovereenkomst die geen vroegere vaste datum dan die van de vervreemding heeft, maar waarbij het pachtgoed sinds minstens één jaar in gebruik is, zijn beide tegenstelbaar aan de verkrijger (zelfs als de pachtovereenkomst in de mogelijkheid tot uitdrijving bij vervreemding voorziet). Een pachtovereenkomst die niet aan deze voorwaarden voldoet is niet tegenstelbaar aan de verkrijger.

Nieuws
22 maart 2024  | Celine Van De Velde

Celine Van De Velde geeft uiteenzetting over nieuwigheden pachtwetgeving

Op uitnodiging van het Algemeen Boerensyndicaat Zuid-Oost-Vlaanderen zal Celine Van De Velde op maandag 25 maart 2024 een uiteenzetting geven over de nieuwigheden in de pachtwetgeving.

Blog
21 februari 2024  | Celine Van De Velde

Uitvoeringsbesluit Vlaams Pachtdecreet definitief goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft op 26 januari 2024 het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe Pachtdecreet goedgekeurd.

Blog
26 oktober 2023  | Celine Van De Velde

Nieuw Pachtdecreet schiet weldra uit de startblokken

Op 4 oktober 2023 heeft het Vlaams Parlement goedkeuring verleend aan het voorstel van decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht, of kort gezegd het Pachtdecreet. Met het nieuwe decreet wordt getracht om het broze evenwicht tussen de verpachter en de pachter enigszins te herstellen teneinde de toegang tot landbouwgrond (vooral voor jonge landbouwers) en de rechtszekerheid te blijven garanderen.

Blog
10 februari 2023  | Celine Van De Velde

Vlaams pachtrecht krijgt stilaan meer vorm

Blog
24 maart 2021  | Celine Van De Velde

Startschot voor een nieuw Vlaams Pachtdecreet?

Blog
10 mei 2017  | Dirk Van Heuven

Pachter heeft geen recht van voorkoop in geval van verkoop aan een overheid voor doeleinden van algemeen belang

1 - 7 van 7