Kortrijk
Regen
4° - 9°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
21 februari 2024  | Celine Van De Velde

Uitvoeringsbesluit Vlaams Pachtdecreet definitief goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft op 26 januari 2024 het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe Pachtdecreet definitief goedgekeurd.

In bijlage 1 worden de teelten opgelijst waarvoor het nieuwe "langdurige" cultuurcontract kan worden afgesloten (beperkt tot maximum 3 jaar). Zo zullen aardbeien- of azaleatelers of graszodenproducenten gebruik kunnen maken van deze contractvorm.

Bijlagen 2 en 3 bevatten een weergave van de opbrengsten en operationele of variabele kosten waarmee rekening kan worden gehouden bij de berekening van het brutobedrijfsresultaat in het kader van de nieuwe "leefbaarheidstoets". Er is uitdrukkelijk bepaald dat VLIF-steun niet wordt meegerekend in de opbrengsten.

Verder bevat het besluit een oplijsting van de minimale informatie die een openbare verpachter moet opnemen in een bericht van verpachting. Ook worden er regels vastgesteld inzake de samenstelling en werking van de pachtprijzencommissie en het Vlaams pachtobservatorium.

Het uitvoeringsbesluit is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, maar kan hier wel al worden geraadpleegd.

Deel dit artikel