Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 23°
Wie

Celine Van De Velde

Celine Van de Velde studeerde in juni 2018 af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Zij spitst zich vooral toe op het omgevings-, vastgoed- en aannemingsrecht.

In 2020 behaalde zij het getuigschrift 'Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken'.

Celine heeft een bijzondere interesse in het agrarisch recht en de pachtwet. In juli 2021 gaf zij een uiteenzetting over het Waals Pachtdecreet in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaamse Parlement in het kader van een gedachtewisseling over een nieuw Vlaams Pachtdecreet.

Verder is zij freelance docent bij het Nationaal Agrarisch Centrum vzw. Via deze organisatie introduceert zij deelnemers aan de starterscursus landbouw in de materie van de pachtwet en erfdienstbaarheden.

Celine is tevens lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Celine is de vaste medewerkster van Jan Beleyn.