Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Wat

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Publius heeft een uitstekende reputatie in deze materie die deel uitmaakt van het omgevingsrecht.

Dagelijks treden wij op voor bouwheren en voor overheden in geschillen en vraagstukken over omgevingsvergunningen, planologische attesten, herstelvorderingen... Heel vaak werken wij samen met architecten, planologen en landmeters. Doe op ons een beroep alvorens het tot een proces komt!

Ook in deze materie hebben we een bijzondere expertise in advisering van de overheid, met inbegrip van het opstellen van legistieke teksten. Zo hebben we al een aantal belangrijke studieopdrachten mogen uitvoeren voor het Vlaamse Gewest en diverse lokale besturen.

Wat doen we?

Omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden.

 • advisering over de haalbaarheid van een bouw-, verbouw- of verkavelingsproject

 • vastgoed due diligence

 • bijstand bij het aanvraagdossier

 • opstellen van bezwaren bij een vergunningsaanvraag

 • beroep of verdediging voor de deputatie, met opstellen van nota's

 • beroep of verdediging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen

 • beroep of verdediging bij een cassatieprocedure voor de Raad van State

 • hulp bij de redactie van een vergunningsbeslissing

 • beroep of verdediging in beroep, met opstellen van nota's en pleidooi voor omgevingsvergunningscommissie

 • bijstand bij het bijstellen van de omgevingsvergunning

 • milieueffecten-en veiligheidsrapportering (MER en VR)

 • ...

Ruimtelijke uitvoeringsplannen.

 • opstellen van bezwaren bij een ruimtelijk uitvoeringsplan

 • beroep of verdediging voor de Raad van State

 • bijstand bij een planologisch attest

 • planschade en planbaten

 • hulp bij het antwoord op ingediende bezwaren

 • ...

Zonevreemdheid.

 • advisering

 • bijstand bij het aanvraagdossier

 • bijstand in procedures

 • ...

Handhaving.

 • strafrechtelijke verdediging bij bouwmisdrijven

 • burgerrechtelijke of adminstratieve verdediging bij bouwmisdrijven en / of bouwinbreuken

 • bijstand van een klager of een overheid tegenover bouwmisdrijven en / of bouwinbreuken. Ook dit is dagelijkse praktijk voor onze advocaten. Onze rol ligt hier vooral in bijstand bij administratieve en gerechtelijke procedures (met inbegrip van strafprocedures). Wij werken daarbij nauw samen met uw milieucoördinator of uw milieubureau

 • ...

Zoekt u een gespecialiseerde advocaat in deze materie? Neem dan zeker contact op met een van onze experten!