Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Wat

Overheidsopdrachten, overheidscontracten & PPS

Publius heeft een zeer uitgesproken expertise in procedures inzake overheidsopdrachten, waaronder in procedures bij uiterst dringende noodzakelijkheid voor de Raad van State of de gewone rechter. Hier treden we op zowel voor als tegen aanbesteders. Maar daar stopt het niet. Wij staan tal van overheden bij in hun strategische keuzes (Is de overheidsopdrachtreglementering van toepassing? Welk type overheidsopdrachten kiezen?) en bij de redactie of het nazicht van bestekken of gunningsbeslissingen. We zijn ook thuis bij de gewone rechtbanken bij een schadevergoedingsdiscussie over een misgelopen of betwiste overheidsopdracht.

Publius begeleidt regelmatig van (vooral lokale) overheden bij de toewijzing en opmaak van overheidscontracten, zoals concessies, verkopen, erfpachten, opstallen, verhuren, enz.

Publius is een bekende speler in de markt van de publiek-private samenwerkingsverbanden. In deze materie begeleiden we vooral lokale besturen.

Zoekt u een gespecialiseerde advocaat in deze materie? Neem dan zeker contact op met een van onze experten!

Onze advocaten gespecialiseerd in overheidsopdrachten, overheidscontracten & pps