Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Wat

Erfgoedrecht

Publius heeft een aanzienlijke expertise in erfgoedrecht.

De bescherming als erfgoed of de eventuele aanwezigheid van archeologische relicten roet in het eten gooien bij de realisatie van een vastgoedproject. Vandaar dat het soms noodzakelijk is om naast je erfgoed-deskundige of archeoloog ook een beroep te doen op een advocaat die gespecialiseerd is in deze materie. Dan moet u zeker aan Publius denken!

Meestal werken we voor de ontwikkelaar, maar ook overheden zijn welkom voor advies en bijstand. In de materie van erfgoed hebben we al een aantal belangrijke studieopdrachten uitgevoerd voor het Vlaamse Gewest.

We adviseren o.a. over archeologienota’s, erfgoedtoetsen, aanvragen om toelating voor handelingen aan of in beschermd onroerend erfgoed. We leveren juridische bijstand bij aanvragen om een omgevingsvergunning. We onderhandelen met de bevoegde ambtenaren van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Zo nodig tekenen we administratief beroep aan of procederen we bij de Raad van State tegen beschermingsbeslissingen over erfgoed of de Raad voor Vergunningsbetwistingen in vergunningsprocedures.

Zoekt u een gespecialiseerde advocaat in deze materie? Neem dan zeker contact op met een van onze experten!