Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Wie

Dirk Van Heuven

Dirk Van Heuven, managing partner van Publius, is advocaat sedert 1987 en is met zijn bijna 40 jaar ervaring één van de toonaangevende specialisten in publiek recht.

Hij is een echte all-rounder, met een grote expertise in alle takken van het publiek recht, zowel in advisering als procedures.

Chambers prijst Dirk in haar editie 2017 als volgt: "Dirk Van Heuven is a 'great expert', according to clients. He advises on a range of PPP projects and permit issues, and assists government departments with developing new legal guidelines. He also handles contentious matters before the Constitutional Court, the Council of State and administrative tribunals". In Chambers 2021 wordt daaraan toegevoegd dat Dirk 'zeer sterk' is in ideeën om zijn klanten te helpen om hun objectieven te bereiken. En in 2022 wordt hij beschreven als 'very sharp and analytical'.

Dirk heeft diploma's in de rechten en de diplomatieke wetenschappen en heeft een postgraduaat bestuursbemiddeling gevolgd. Hij is zijn carrière begonnen in het Kortrijkse advocatenkantoor Gits, Van Den Berghe & Leterme. Hij was ook werkzaam als assistent publiek recht aan de Universiteit Antwerpen. In 1999 was hij één van de oprichters van het advocatenkantoor Laga. In 2007 richtte hij samen met Steve Ronse het nieuwe kantoor Publius op. Hij maakt deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Gemeenterecht, heeft talloze artikelen in juridische tijdschriften geschreven en is een verwoede blogger.

Specialisaties

Referenties

18 februari 2022 Vlaamse Gewest - Departement Werk en Sociale Economie - studieopdracht Jobbonus (2022) 14 juni 2021 Instrumenten voor het stimuleren van agrarische herontwikkeling (provincie Antwerpen 2019-2020) 25 september 2018 Departement Omgeving - Opdracht stedenbouwkundige lasten (2018) 02 juli 2018 Stad Aalst - opmaak ontwikkelingskader 'De Kaaien' (2018) 22 maart 2018 Toerisme Vlaanderen – raamovereenkomst juridische ondersteuning (2018-2021) 01 december 2017 PPS OCMW Diepenbeek – juridische begeleiding bouw assistentiewoningen (2017-) 01 december 2017 Raamovereenkomst Vlaamse Gewest – Departement Financiën en Begroting (2017-) 21 maart 2017 PPS Stad Aalst Esplanadeplein - Opmaak bestek, begeleiding van de gunning en opvolging van de realisatie van de parkeergarage (2017-) 20 maart 2017 Cluster ROWEM. Actualiseren en screenen van bijzondere plannen van aanleg voor de stad Aalst (2017-) 25 mei 2016 Juridische begeleiding overheidsopdrachten voor de stad Antwerpen (2014) 25 mei 2016 Basisdoelstellingen van het integraal handelsvestigingendecreet in de praktijk (2016-) 11 augustus 2015 Advies over gemeentelijke participatie in intergemeentelijk samenwerkingsverband (2015) 11 augustus 2015 Stad Aalst adviesverlening concessies (2015-2016) 27 juli 2015 Overheidsopdracht juridische adviesverlening in het kader van het gemeentelijk RUP 'Pierre Corneliskaai' (Stad Aalst, 2014). 27 juli 2015 Begeleiding en opmaak van afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in agrarisch erfgoed (2015-2016) 27 juli 2015 Operationele aanbevelingen voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen op basis van arresten van de Raad van State (2015-2016) 27 juli 2015 Het ontwikkelen van een handboek met voorbeelden van stedenbouwkundige voorschriften voor ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen i.f.v. de zorg voor onroerend goed (2013) 19 februari 2015 Juridisch advies met betrekking tot de verantwoordelijkheid bij brandbestrijding in de haven Antwerpen (2009 - 2010) 19 februari 2015 Advies over de verhouding en toepassing van de federale Archiefwet ten opzichte van sociale archiefdocumenten van OCMW’s (Rijksarchief, 2009-2010) 19 februari 2015 Uitschrijven decretale verankering ontwrichtingsbeperkende maatregelen in het kader van de wetgeving op de handelsvestigingen met het oog op het voorbereiden van de regionalisering van de Ikea-wetgeving (2010-) 19 februari 2015 Kostenmodel voor het operationeel beheren van het netwerk voor telematicadiensten (Vloot DAB, 2012) 19 februari 2015 Overheidsopdracht juridisch adviseur Vlaanderen Nederlands-Vlaamse accreditatie-organisatie. (2014 -) 12 november 2012 PPS Voetbalstadion (AG Vespa, 2009 - 2010) 25 oktober 2012 PPS forensische psychiatrische centra (FOD Justitie, 2009) 25 oktober 2012 PPS Voetbalstadion (AG Vespa, 2009 - 2010) 25 oktober 2012 PPS Multifunctioneel zwembad Hasselt (2010-2011) 25 oktober 2012 Adviesverlening grootschalig parkeerinfrastructuurproject (Stad Roeselare, 2007-2010) 25 oktober 2012 PPS Nieuwstraat Hamme (2010 -2015) 25 oktober 2012 PPS Bibliotheek Roeselare (2005-2007) 25 oktober 2012 Toetsing van de federale reglementering inzake de registratie van aannemers aan het Europees recht, met inbegrip van de Dienstenrichtlijn (2008) 25 oktober 2012 Raamovereenkomst ‘Masterplan 2020’. Juridische ondersteuning (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen, 2011-) 25 oktober 2012 Raamovereenkomst ‘Masterplan 2020’. Juridische ondersteuning (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen 2011-2016) 25 oktober 2012 Studie en ontwerp van regelgevend kader inzake dierenbegraafplaatsen (OVAM, 2009 - 2011) 25 oktober 2012 Onderzoek naar het toepassingsgebied van de milieuvergunningsplicht voor zeehavens (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, 2010-2012) 25 oktober 2012 PPS Bibliotheek Roeselare (2005-2007) 25 oktober 2012 Juridische ondersteuning bij de uitwerking van een nieuwe, afzonderlijke, gebalde procedure die beoogt dat welbepaalde door de Vlaamse regering aangeduide strategische infrastructuurprojecten van de overheid sneller en met meer zekerheid worden gerealiseerd (Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 2010 -2012)