Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Wie

Steve Ronse

Steve, stichtend partner van het kantoor samen met Dirk Van Heuven, heeft zich de voorbije jaren opgeworpen als vertrouwenspersoon van talrijke ondernemingen, particulieren en overheden. Hij is bijzonder actief in stedenbouw-, milieu- en overheidspersoneelsdossiers. Zijn cel binnen het kantoor beschikt over ruime ervaring en kent een sterke sociale cohesie.

Steve werd genoemd door Legal 500: ‘Steve Ronse has a lot of experience in the field of environmental law and procedures. He knows the ins and outs both from a legal and tactical/political point of view. This makes him the ideal man to handle your case. 'We all work closely together, as if we are part of the same team. The lawyers are very responsive and provide clear and to the point clarifications and advice. Ook Chambers vernoemde Steve: Steve Ronse receives praise from clients for being a very smooth litigator. He has significant experience acting for public authorities on urban planning and permitting matters, as well as disputes relating to procedural claims'.

Steve doceert het vak bestuursrecht in de opleiding notariaat aan de KU Leuven en is er sinds 2012 gastdocent. Hij spreekt en publiceert regelmatig over omgevingsrecht en is o.m. redactielid van het tijdschrift voor stedenbouw en ruimtelijke ordening (TROS).

Specialisaties

Referenties

10 februari 2022 Studie provinciale handhavingsmogelijkheden (2022) 08 maart 2018 Hulpverleningszone West-Vlaanderen (2018 - 2022) 08 maart 2018 Vlaamse Overheid - Departement Landbouw & Visserij (2018) 25 mei 2016 Stad Waregem verlenen juridische bijstand verkoop gronden site Regenboogstadion (2015-) 25 mei 2016 Vlaams Instituut Onroerend Erfgoed juridische dienstverlening (2014-2015) 25 mei 2016 Stad Roeselare opmaak algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (2014-2015) 27 juli 2015 Studie en screening van de algemene methodologie voor de depenalisering van milieuschendingen (2014) 27 juli 2015 GO! Gemeenschapsonderwijs (2014-) 27 juli 2015 Stad Roeselare opmaak algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (2014-2015) 27 juli 2015 Vlaamse Gewest, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie raamovereenkomst voor juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting (2014-) 19 februari 2015 Adviesopdrachten voor het Vlaams Parlement, de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat, het Vlaams Vredesinstituut (2012 -) 19 februari 2015 Begeleiding aanwerving jurist Kinderrechtencommissariaat (2009-2010) 19 februari 2015 Vlaamse Overheid Landbouw&Visserij raamovereenkomst juridische dienstverlening (2015-2016)