Kortrijk
Regen
4° - 9°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
05 maart 2024  | Sam Vandoorne

Openbaar onderzoek voor Kustvisie Vlaanderen gaat van start

Vanaf 27 februari tot 26 april 2024 loopt er een openbaar onderzoek over het ontwerp strategisch beleidsplan en het ontwerp-plan-MER. Hiermee wordt een eerste actieplan opgesteld voor de Kustvisie van de Vlaamse kust in het kader van de kustbescherming en klimaatadaptatie. Er zijn extra kustbeschermingsmaatregelen voorzien voor de kusthavens (Oostende, Zeebrugge en Blankenberge) en daarnaast zullen ook stranden, duinen en dijken worden opgehoogd in de 10 kuststeden en -gemeenten. Het ontwerp-plan-MER brengt de mogelijke effecten op mens en milieu in kaart.

Voor meer informatie over de impact van deze plannen in uw gemeente, kunt u steeds contact met ons opnemen.

Deel dit artikel