Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
29 maart 2024  | Celine Van De Velde

Aanpassingen aan boetesysteem Mestdecreet goedgekeurd

Naar aanleiding van de boerenprotesten begin dit jaar werd tussen de Vlaamse Regering en de landbouworganisaties een maatregelenpakket overeengekomen dat tegemoetkomt aan de verzuchtingen van de Vlaamse landbouwers. Ook aan het Mestdecreet werden er wijzigingen voorzien, dewelke op 27 maart 2024 werden goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

Blog
05 juni 2021  | Dirk Van Heuven

Belangrijke milieu-investeringen = mildere bestraffing?

Blog
04 juni 2021  | Dirk Van Heuven

Geen burgerlijk partij = mildere bestraffing in een milieustrafzaak?

Blog
03 juni 2021  | Dirk Van Heuven

Is de exploitant strafrechtelijk verantwoordelijk voor het falen van de de hinderbeperkende maatregelen waarop de Omgevingsinspectie aanstuurde?

Blog
02 juni 2021  | Dirk Van Heuven

Stopzetting van bedrijfsactiviteiten als ultieme 'best beschikbare techniek' bij milieuhinder?

Blog
18 april 2018  | Dirk Van Heuven

Wijziging verjaringstermijn voor bestuurlijke maatregelen bij milieuschendingen op komst?

Blog
21 januari 2014  | Dirk Van Heuven

Bestuurlijke dwangsom in DABM een feit

Blog
28 augustus 2013  | Dirk Van Heuven

'Milieuherstelbesluit' legt krachtlijnen vast van toekomstig (streng) Vlaamse milieuherstelbeleid

Blog
09 november 2012  | Publius

Grondwettelijk Hof en de Brusselse Milieuhandhavingsordonnantie: verzachtende omstandigheden (bis)

Blog
24 mei 2012  | Publius

Brusselse ordonnantie zet Europese Milieustrafrechtrichtlijn 2008/99/EG om

Blog
18 maart 2012  | Publius

Veralgemeende sorteerplicht voor alle afvalproducenten in Brussel

Blog
22 februari 2012  | Publius

Brusselse Hoofdstedelijke Regering wil vliegtuigboetes innen

Blog
16 december 2011  | Publius

Milieuhandhavingsordonnantie: voortaan administratieve geldboete mogelijk onder wettelijk minimum bij aanwezigheid van verzachtende omstandigheden

Blog
16 mei 2011  | Publius

Hof van Cassatie over de vaststelling van geurhinder en over de zorgvuldigheidsnorm van artikel 22 Milieuvergunningsdecreet

1 - 14 van 14