Kortrijk
Zonnig
15° - 28°
Antwerpen
Bewolkt
16° - 29°
Blog
Blog
22 februari 2012  | Publius

Brusselse Hoofdstedelijke Regering wil vliegtuigboetes innen

Het is gekend dat een meerderheid van de administratieve geldboetes die door het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) zijn opgelegd aan vliegtuigmaatschappijen wegens overschrijding van de Brusselse geluidsemissienormen, onbetaald zijn gebleven.

Dit had voor een groot stuk te maken met de onzekerheid die lange tijd bestond over de juridische geldigheid van de Brusselse geluidsemissienormen zoals bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 betreffende de bestrijding van de geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer.

Inmiddels is deze juridische onzekerheid weggenomen. Na eerst het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie, heeft onlangs ook de Raad van State de Brusselse geluidsemissienormen gevalideerd (zie ons blogbericht van 25 januari 2012).

Daardoor ligt nu de weg open voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (d.i. de gewestelijke ontvanger) om de openstaande geldboetes in te vorderen. Op maandag 20 februari 2012 liet het kabinet van Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck aan tvbrussel alvast weten hiervan werk te zullen maken. In een eerste beweging zouden 24 openstaande dossiers behandeld worden waarin een snelle inning mogelijk zou moeten zijn, goed voor 1,6 miljoen euro.

Deel dit artikel