Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
08 juni 2018  | Merlijn De Rechter

Stedenbouwkundige verordeningen vallen ook onder de plan-MER-richtlijn

Blog
29 januari 2016  | Dirk Van Heuven

Brusselse stralingsnormen overleven de toets van het Grondwettelijk Hof grotendeels

Blog
11 juli 2014  | Publius

Brusselse handelsvestigingenreglementering geïntegreerd in Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

Blog
11 juli 2014  | Dirk Van Heuven

Brusselse handelsvestigingenreglementering geïntegreerd in Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

Blog
11 juli 2014  | Dirk Van Heuven

Kent u de nieuwe Brusselse handelsvestigingenreglementering?

Blog
31 januari 2014  | Publius

Bouwverbod op grond van een Brussels beschermingsbesluit zonder regeling van de vergoeding van de waardevermindering schendt het eigendomsrecht

Blog
31 januari 2014  | Publius

Gezoneerde gewestelijke stedenbouwkundige verordening Wetstraat (Brussel)

Blog
24 december 2013  | Publius

Nieuw Brussels uitvoeringsbesluit inzake de oplegging van stedenbouwkundige lasten

Blog
24 december 2013  | Publius

Brusselse Regering zet de Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU om

Blog
20 mei 2013  | Publius

Nieuwe voorschriften voor de opslag van metallisch kwik in Brussel

Blog
26 december 2012  | Publius

Oplijsting leegstaande woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Blog
09 november 2012  | Publius

Grondwettelijk Hof en de Brusselse Milieuhandhavingsordonnantie: verzachtende omstandigheden (bis)

Blog
20 oktober 2012  | Publius

Brusselse bodemattesten via Irisbox

Blog
09 september 2012  | Publius

Brusselse regering keurt waterbeheersplan goed

Blog
10 augustus 2012  | Publius

2 nieuwe Brusselse afvalstoffenbesluiten

1 - 15 van 33