Kortrijk
Regen
4° - 9°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
31 januari 2014  | Publius

Gezoneerde gewestelijke stedenbouwkundige verordening Wetstraat (Brussel)

Op 30 januari 2014 is in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 verschenen tot goedkeuring van de gezoneerde gewestelijke stedenbouwkundige verordening en de samenstelling van het aanvraagdossier voor een stedenbouwkundig attest en vergunning voor de perimeter van de Wetstraat en haar omgeving.

De gezoneerde gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GGSV) Wetstraat heft voor de afgebakende perimeter Wetstraat Titel I van de bestaande gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) op en voorziet in eigen stedenbouwkundige voorschriften binnen deze perimeter. De verordening moet aan de hand van op maat gesneden stedenbouwkundige voorschriften het gepaste juridische kader bieden voor de transformatie van de perimeter Wetstraat in het kader van het Stadsproject Wet.

Vermeldenswaard is ook dat de gezoneerde gewestelijke stedenbouwkundige verordening Wetstraat bepaalt dat het aanvraagdossier voor een stedenbouwkundig attest of een stedenbouwkundige vergunning binnen de afgebakende perimeter Wetstraat een zogenaamde aanvullende verklarende nota moet bevatten met specifieke informatie over het project. Zo moet worden aangetoond dat het project beantwoordt aan de regels inzake de inplanting, de maximale grondinname en de hoogte van de bouwwerken, moet de impact van het project op de natuurlijke lichtinval ter hoogte van de aanpalende openruimtegebieden en bouwwerken worden beschreven, ...

Deel dit artikel