Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
10 augustus 2012  | Publius

2 nieuwe Brusselse afvalstoffenbesluiten

Op 21 juni 2012 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 2 nieuwe besluiten aangenomen inzake afvalstoffen.Een eerste besluit betreft de registratieplicht voor ophalers en vervoerders van niet-gevaarlijke niet-huishoudelijke afvalstoffen. Eenieder die op beroepsmatige wijze niet-gevaarlijke niet-huishoudelijke afvalstoffen ophaalt en/of vervoert, moet op voorhand geregistreerd zijn bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM). De registratie gebeurt aan de hand van een formulier in bijlage gehecht aan het besluit. Ophalers en vervoerders beschikken over een overgangstermijn van 6 maanden om zich in orde te stellen met de voorwaarden van het besluit.Een tweede besluit bepaalt de voorschriften voor de tenuitvoerlegging van de sorteerplicht voor producenten en houders van niet-huishoudelijke afvalstoffen (o.m. sorteermodaliteiten, ophaalmodaliteiten, ophaalcontract en verwerkingscontract). Ook hier heeft de regering een overgangstermijn bepaald. Deze termijn is voor sommige voorschriften op 6 maanden bepaald en voor andere op 18 maanden.Beide besluiten zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2012.

Deel dit artikel