Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
20 oktober 2012  | Publius

Brusselse bodemattesten via Irisbox

Voortaan kan een bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangevraagd én verkregen worden via Irisbox, het elektronisch loket van het gewest. Dit gebeurt door rechtstreeks het bedrag van de verschuldigde vergoeding (30 euro per bodemattest en per kadastraal perceel) te betalen via Irisbox aan de hand van een beveiligde elektronische betalingsmodule. De aanvrager ontvangt eerst een ontvangstbewijs en vervolgens, binnen 3 tot 10 dagen naar schatting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM), het eigenlijke bodemattest op zijn elektronisch adres. De elektronische aanvraag van een bodemattest via Irisbox zou dus tot een versnelde afgifte van het bodemattest moeten leiden, aangezien noch betalingsbewijzen, noch kadastrale stukken worden opgevraagd.Om van Irisbox gebruik te maken, moet u beschikken over een eID-lezer, waarmee een elektronische identiteitskaart gelezen kan worden. Verder moet ook de eID-software geïnstalleerd zijn op uw computer om de eID-lezer te kunnen gebruiken.Klik hier voor de weblink naar Irisbox.

Deel dit artikel