Kortrijk
Zonnig
15° - 28°
Antwerpen
Bewolkt
16° - 29°
Blog
Blog
20 mei 2013  | Publius

Nieuwe voorschriften voor de opslag van metallisch kwik in Brussel

Met een besluit van 25 april 2013 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de bijlagen gewijzigd van het besluit van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen. De wijzigingen hebben betrekking op de opslag van metallisch kwik en zetten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Europese Richtlijn 2011/97/EU van de Raad om tot wijziging van Richtlijn 1999/31/EG met betrekking tot specifieke criteria voor opslag van metallisch kwik dat als afval wordt beschouwd.

Aan bijlage I van het besluit van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen inzake de algemene voorschriften voor alle stortplaatsklassen worden bijzondere opslagvoorschriften toegevoegd voor de tijdelijke opslag gedurende meer dan een jaar van metallisch kwik.

Bijlage II van het besluit van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen inzake de uniforme indeling en de aanvaardingsprocedure voor afvalstoffen, wordt uitgebreid met specifieke voorschriften voor de aanvaarding van metallisch kwik. De voorschriften hebben betrekking op de samenstelling, de omhulling en de certificering van het kwik.

Tot slot wijzigt het besluit van 25 april 2013 bijlage III van het besluit van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen inzake de controle- en toezichtsprocedures in de exploitatie- en nazichtsfase. Er worden specifieke voorschriften toegevoegd inzake het toezicht, de inspectie en noodsituaties met betrekking tot metallisch kwik en inzake het bijhouden van registers voor metallisch kwik.

Het wijzigingsbesluit van 25 april 2013 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2013.

Deel dit artikel