Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
22 november 2020  | Dirk Van Heuven

Geen halvering van de rechtsplegingsvergoeding bij gedeelde aansprakelijkheid

Blog
06 februari 2020  | Dirk Van Heuven

Herstelverbod uitgesproken op eenzijdig verzoekschrift

Blog
06 februari 2020  | Dirk Van Heuven

Hersteluitvoering opgeschort door beslagrechter

Blog
07 januari 2020  | Dirk Van Heuven

Rechtsmacht en bevoegdheid van de gemeenrechtelijke kortgedingrechter in administratieve aangelegenheden

Blog
08 mei 2019  | Dirk Van Heuven

Over de hoegrootheid van de rechtsplegingsvergoeding bij een slechts gedeeltelijk toegekende schadevordering in overheidsopdrachten

Blog
08 mei 2019  | Dirk Van Heuven

Geen vergunning, geen belang?

Blog
02 januari 2019  | Dirk Van Heuven

Dagvaarding uitgaande van natuurlijke persoon moet vanaf 1 februari 2019 diens rijksregisternummer melden

Blog
02 januari 2019  | Dirk Van Heuven

Nieuw jaar, hogere rolrechten voor gewone rechtbanken

Blog
19 december 2018  | Dirk Van Heuven

e-Depositsysteem (waardoor procedurestukken digitaal voor de gewone rechtbanken kunnen worden ingediend) wordt bestreden voor Raad van State

Blog
17 oktober 2018  | Dirk Van Heuven

Het verlies van het administratief dossier kan in burgerlijke zaken een uitstekend verweermiddel zijn!

Blog
15 december 2016  | Dirk Van Heuven

Geen ontvankelijke vordering zonder juiste KBO-inschrijving

Blog
04 maart 2016  | Dirk Van Heuven

Vrijstellingsregeling rechtsplegingsvergoedingen lastens overheden vernietigd door Grondwettelijk Hof

Blog
13 november 2014  | Dirk Van Heuven

BTW-plicht advocaten naar Hof van Justitie

Blog
27 augustus 2014  | Leandra Decuyper

Geen rechtsplegingsvergoeding ten laste van de Staat wanneer vordering wordt ingesteld door publiek orgaan in het kader van het algemeen belang

Blog
17 mei 2013  | Publius

Brief van advocaat kan binnenkort de verjaringstermijn verlengen!

1 - 15 van 19
1
2