Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
27 augustus 2014  | Leandra Decuyper

Geen rechtsplegingsvergoeding ten laste van de Staat wanneer vordering wordt ingesteld door publiek orgaan in het kader van het algemeen belang

Na de wijziging van artikel 1022 Ger.W. door de wet van 21 februari 2010 - welke evenwel nog steeds niet in werking getreden is - wordt het artikel in verband met de rechtsplegingsvergoeding nu nogmaals aangepast.Artikel 17 van de wet van 25 april 2014 (Belgisch Staatsblad, 19 augustus 2014) vult het achtste lid van artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek aan met een bepaling dat geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd is ten laste van de Staat wanneer in het kader van het algemeen belang een rechtsvordering wordt ingesteld door een publiek orgaan.
Een toelichting bij deze wijziging vindt u hier.

Deel dit artikel