Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
15 maart 2024  | Dirk Van Heuven

Wat gebeurt er als het Grondwettelijk Hof het Onstlagdecreet vernietigt?

Eerst dit. Artikel 8 van de Bijz.W. Grondwettelijk Hof laat toe dat het Hof, indien zij dit nodig oordeelt, bij wege van algemene beschikking, de gevolgen van de vernietigde bepalingen bepaalt die als gehandhaafd moeten worden beschouwd of voorlopig gehandhaafd worden voor de termijn die het vaststelt. De Vlaamse overheid moet ernstig overwegen om, in ondergeschikte orde, te vragen dat een gebeurlijke vernietiging slechts uitwerking krijgt voor de toekomst. Anders dreigen pijnlijke situaties.

De kans is reëel dat de vernietiging van het Ontslagdecreet kan leiden tot de reïntegratie van de betrokken statutaire ambtenaar in het lokaal bestuur en tot retroactieve betaling van de niet-uitbetaalde wedden.

Immers, niettegenstaande de 60-dagen termijn voor de Raad van State verstreken is, kan na een vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof gedurende niet minder dan 6 maanden een nieuw annulatieberoep bij de Raad van State worden aangetekend (artikel 18 Bijz.W. Grondwettelijk Hof).

We weten dat dit vanuit sociaalrechtelijk oogpunt vloeken in de kerk is, maar het punt is dat bij vernietiging van het Ontslagdecreet statutaire ambtenaren niet langer onderworpen zijn aan de klassieke ontslagregeling in de Wet Arbeidsovereenkomsten.

Bent u het eens of niet eens met ons? Laat het weten.

Deel dit artikel