Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
19 april 2024  | Guillaume Vyncke

Een bouwverbod hoort niet thuis in een ruimtelijk beleidsplan

In een arrest van 22 maart 2024 oordeelt de Raad van State dat een bouwverbod, dat in het ruimtelijk beleidsplan van de stad Geel voor sommige woongebieden werd voorzien tot 2030, enkel en alleen in een ruimtelijk uitvoeringsplan thuishoort.

Blog
23 februari 2024  | Deborah Smets

Niet elke vzw heeft zonder meer belang

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verklaart niet elk beroep, ingesteld door een vzw, zonder meer ontvankelijk. Een vzw zal als verzoekende partij enerzijds moeten aantonen dat haar statutair doel voldoende specifiek is en anderzijds moeten aannemelijk maken dat er sprake is van een effectieve en duurzame werking overeenkomstig haar statuten.

Blog
06 juni 2023  | Dirk Van Heuven

Abnormale hinder is geen belangenvereiste bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Blog
24 januari 2023  | Dirk Van Heuven

Geen belang meer bij vernietigingsberoep tegen bemalingsvergunning na uitvoering van de bouwwerken

Blog
29 november 2021  | Thomas Fiers

Het arrest Lombardi van het HVJ biedt een definitief van de overheidsopdracht uitgesloten inschrijver geen redding

Blog
21 december 2020  | Dirk Van Heuven

Artikel 159 GW vergt een daadwerkelijk wettigheidsonderzoek (ook bij een belangenexceptie)

Blog
26 januari 2020  | Dirk Van Heuven

Over de belangenvereiste bij het Grondwettelijk Hof

Blog
07 juni 2019  | Dirk Van Heuven

Steeds belang bij een middel over bestemmingsstrijdigheid?

Blog
08 mei 2019  | Dirk Van Heuven

Geen vergunning, geen belang?

Blog
29 november 2018  | Merlijn De Rechter

Worden lopende vernietigingsprocedures geïmpacteerd door de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten?

Blog
20 november 2018  | Dirk Van Heuven

Geen wettig belang om de vergunning van je concurrent aan te vechten als je zelf zonder vergunning exploiteert

Blog
08 april 2017  | Dirk Van Heuven

Wees duidelijk over uw eigendomstitel in een procedure voor de RvVb!

Blog
15 juli 2015  | Dirk Van Heuven

RvS herinnert RvVb: ambtshalve exceptie moet onderworpen worden aan tegenspraak

Blog
18 maart 2015  | Dirk Van Heuven

Belang als gemeenteraadslid als eiser voor Raad voor Vergunningsbetwistingen niet vanzelfsprekend

Blog
15 oktober 2014  | Publius

Ambtshalve exceptie RvVb moet onderworpen worden aan tegenspraak

1 - 15 van 18
1
2