Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
21 maart 2024  | Dirk Van Heuven

Vervalregeling voor meldingen tot zelfrealisatie in Onteigeningsdecreet doorstaat toets van Grondwettelijk Hof

De vraag (melding) tot zelfrealisatie moet ingediend worden binnen de 70 dagen na het openbaar onderzoek over een voorgenomen onteigening. Gebeurt dat niet, dan is geen zelfrealisatie meer mogelijk. Deze vervaltermijn strijdt niet met het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel, noch met het eigendomsrecht.

Blog
31 mei 2022  | Leandra Decuyper

Planologische neutraliteit bij onteigeningen is een algemeen rechtsbeginsel

Blog
01 april 2021  | Celine Van De Velde

Eerder ingeroepen hoogdringendheid van een onteigening kan wel nog worden beoordeeld in gerechtelijke fase

Blog
16 oktober 2020  | Leandra Decuyper

Hoe lang dient minnelijk te worden onderhandeld in het kader van een onteigeningsproject?

Blog
17 augustus 2020  | Leandra Decuyper

Wijzigingen aan het Vlaams Onteigeningsdecreet op til? De onderhandelingsplicht nader gedefinieerd

Blog
31 juli 2019  | Leandra Decuyper

Raad voor Vergunningsbetwistingen onbevoegd om de vernietiging van de onteigeningsmachtiging uit te spreken

Blog
24 juli 2019  | Leandra Decuyper

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verliest haar rechtsmacht bij het inleiden van de gerechtelijke onteigeningsprocedure

Blog
19 juli 2019  | Leandra Decuyper

Onteigeningen, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en Publius

Blog
01 februari 2019  | Dirk Van Heuven

Wanneer is er sprake van achtereenvolgens uitgevaardigde onteigeningen voor eenzelfde doel?

Blog
31 januari 2019  | Dirk Van Heuven

Wachtintresten bij onteigeningen uit de mode

Blog
14 december 2018  | Thomas Quintens

Thomas Quintens schrijft noot over de rechtsplegingsvergoeding in onteigeningsprocedures (RABG 2018, 1302-1306)

Blog
18 oktober 2018  | Dirk Van Heuven

Onteigeningsdecreet doorstaat toets Grondwettelijk hof

Blog
12 januari 2018  | Leandra Decuyper

Uitvoeringsbesluit Onteigeningsdecreet vandaag in het Belgisch Staatsblad!

Blog
10 november 2017  | Merlijn De Rechter

Uitvoeringsbesluit van het Vlaamse Onteigeningsdecreet goedgekeurd!

Blog
14 september 2017  | Jan Beleyn

Jan Beleyn en Michiel Descheemaeker publiceren noot 'Voortschrijdend inzicht en artikel 159 GW: een gevaarlijke cocktail’ (TOO 2017, nr. 2, 181-183)

1 - 15 van 27
1
2