Kortrijk
Zonnig
15° - 28°
Antwerpen
Bewolkt
16° - 29°
Blog
Blog
05 maart 2024  | Deborah Smets

Tucht & Procedureregels (ii)

Bij de besluitvorming in tuchtzaken spelen de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - in combinatie met de rechten van verdediging - ook een rol.

Blog
27 februari 2024  | Deborah Smets

Tucht & Procedureregels (i)

Er kan geen twijfel over bestaan dat tucht(recht) draait om feiten en de kwalificatie / beoordeling ervan. Desalniettemin gaan tucht en procedureregels ook hand in hand. Het niet respecteren van deze procedureregels kan verregaande gevolgen hebben voor de tuchtprocedure zelf. Een eerste facet dat nader kan worden belicht betreft de besluitvorming.

Blog
23 januari 2024  | Deborah Smets

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen niet primeren op wettelijke bepalingen

In het arrest van 12 december 2023 met nummer 258.193 herbevestigt de Raad van State nogmaals het gekend principe dat wettelijke bepalingen niet ter zijde kunnen geschoven worden voor de toepassing van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Blog
22 september 2022  | Dirk Van Heuven

Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over de vrijstelling van overheidsinstellingen t.o.v. lokale belastingen

Blog
28 juli 2022  | Publius

Raad van State schorst beslissing tot ontruiming scoutskamp

Blog
07 april 2022  | Dirk Van Heuven

Als het aankomt op het bepalen van grenzen (in jaren, hoogte, lengte, enz.) beschikt de regelgever over een grote beoordelingsvrijheid

Blog
17 maart 2021  | Dirk Van Heuven

Procedure met korte debatten niet onwettig, aldus de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Blog
04 maart 2021  | Dirk Van Heuven

Uitnodiging tot vrijwillig herstel en de redelijke termijn in het stedenbouwkundig handhavingsrecht

Blog
25 februari 2021  | Publius

#coronavirus (57) Grondwettelijk Hof schorst verbod persoonlijke verschijning geïnterneerden

Blog
09 juli 2020  | Publius

Grondwettelijk Hof versoepelt belangenvereiste Raad van State

Blog
05 juni 2020  | Dirk Van Heuven

Hoofddoekenarrest van Grondwettelijk Hof

Blog
01 april 2020  | Dirk Van Heuven

#coronavirus (34). Corona, de hoorplicht en de rechten van de verdediging

Blog
18 maart 2018  | Dirk Van Heuven

Discriminatie en ruimtelijke ordening

Blog
15 juni 2017  | Publius

Hoorplicht van toepassing bij bijzondere vergunningsprocedure GSA?

Blog
22 februari 2017  | Dirk Van Heuven

Ook studenten met een examencontract of een creditconttact kunnen terecht bij bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

1 - 15 van 40