Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
03 juli 2024  | Dirk Van Heuven

Opeenvolgende (onontvankelijke) vernietigingsberoepen tegen dezelfde beslissing kunnen de verjaringstermijn in schadevergoeding niet meer stuiten

Een actieve verzoekende partij heeft twee opeenvolgende onontvankelijke beroepen ingediend tegen eenzelfde vergunningsbeslissing bij (toen) de Raad van State. Het hof van beroep te Gent stelt in een arrest nr. 2024/4621 van 27 juni 2024 (na cassatie) dat enkel de eerste procedure stuitende werking heeft op de verjaring voor het instellen van een schadeprocedure tegen de vergunningverlenende overheid.

Blog
02 juli 2024  | Dirk Van Heuven

Verhuurder: beloof aan de huurder geen stedenbouwkundige functie die onvergunbaar is

De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde heeft zich in een vonnis van 27 juni 2024 uitgesproken aangaande een conflict tussen huurder en verhuurder over een lingeriewinkel in een oude fabriekssite waarvoor geen vergunning kon bekomen worden. De vergunningsweigerende overheid werd door de verhuurder in vrijwaring geroepen in de procedure. De verhuurder werd in het ongelijk gesteld.

Blog
17 juni 2024  | Dirk Van Heuven

Causaal verband bij overheidsaansprakelijkheid

Af en toe is het zinvol om de ABC van de causaliteitsleer in herinnering te brengen. Veel duidelijker dan in dit arrest van het Hof van Cassatie wordt het niet.

Blog
01 december 2023  | Dirk Van Heuven

Wat is een voldoende uitgeruste weg?

Deze vraag drong zich op in een procedure waarin lastens het Vlaams Gewest gevorderd werd op basis van het vroegere artikel 2.4.10 VCRO (toenmalige aankoopverplichting).

Blog
12 oktober 2023  | Dirk Van Heuven

Fusiegemeente is verantwoordelijk voor daden van prefusiegemeente

Blog
09 januari 2023  | Dirk Van Heuven

Redelijke termijnen en stedenbouw

Blog
14 maart 2022  | Dirk Van Heuven

Bestemmingswijziging kan niet als herstel in natura opgelegd worden (bis)

Blog
24 december 2021  | Dirk Van Heuven

Hebben bestemmingsstrijdige bedrijven 'recht' op de toekenning van een huisnummer?

Blog
28 augustus 2021  | Dirk Van Heuven

Slides beschikbaar: Overheidaansprakelijkheid anno 2021

Blog
28 januari 2021  | Dirk Van Heuven

Aansprakelijkheid bij talmen van een overheid

Blog
27 november 2020  | Dirk Van Heuven

Gemeentelijke aansprakelijkheid bij foutieve lijnstelling

Blog
08 oktober 2020  | Publius

Gemeentelijke aansprakelijkheid bij mondelinge stedenbouwkundige informatie

Blog
25 mei 2020  | Dirk Van Heuven

Gemeente begaat geen fout door naar aanleiding van een splitsingsvraag advies te verstrekken over de vergunbaarheid van het voorgenomen project

Blog
28 mei 2019  | Merlijn De Rechter

Het Grondwettelijk Hof bevestigt de schadevergoeding tot herstel bij de Raad van State

Blog
12 april 2019  | Dirk Van Heuven

Schadevergoedingsaanspraak verworpen doordat eiser niet heeft ingeschreven op de nieuwe overheidsopdracht na het door eiser uitgelokt vernietigingsarrest van de Raad van State