Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
23 januari 2024  | Deborah Smets

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen niet primeren op wettelijke bepalingen

In voorliggende zaak betwistte de verzoekende partij de beslissing van de directeur-generaal Human Resources van 14 november 2023 waarbij de deelname aan de vorming VKHO, sessie 2023-2024, wordt stopgezet. In zijn middelen werden schendingen opgeworpen van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals het vertrouwensbeginsel, het redelijkheidsbeginsel of de zorgvuldigheidsplicht en van de formelemotiveringsplicht. Evenwel diende de Raad vast te stellen dat de toepassing in casu van de relevante wettelijke bepalingen niet werd betwist.

In het licht hiervan stelt de Raad van State – conform haar vaste rechtspraak – het volgende: ‘Welnu, op het eerste gezicht moeten algemene beginselen van behoorlijk bestuur wijken voor de wet.’

De integrale tekst van het arrest kan hier teruggevonden worden: http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=258193&l=nl

Deel dit artikel