Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
14 februari 2024  | Guillaume Vyncke

Vlaamse regering verfijnt het schadebegrip uit de VEN-toets

Vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad: de Vlaamse regering verfijnt het schadebegrip uit de VEN-toets. Het besluit geeft daarvoor de volgende motivering:

'Het ontbreken van een schadedrempel zorgt in de praktijk voor heel wat discussies. Bij direct ruimtebeslag binnen het VEN kan de schade aan de natuur eenvoudig(er) worden begroot, maar bij indirecte effecten is dat een erg moeilijke oefening. Er is dan ook behoefte aan enige objectivering of duidelijke handvaten om het schadebegrip inhoudelijk in te vullen. Het huidige artikel 26bis van het Natuurdecreet biedt daarvoor een grondslag. Dat artikel bepaalt immers dat de Vlaamse Regering kan vastleggen hoe aangetoond moet worden dat een activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken.

Tot op vandaag werd niet gebruikgemaakt van die mogelijkheid en ontbreekt bijgevolg een toetsingskader om het schadebegrip te beoordelen.

Met dit besluit wil de Vlaamse Regering uitvoering geven aan de mogelijkheid uit artikel 26bis, § 1, derde lid, van het Natuurdecreet, waarin wordt vastgelegd dat ze kan bepalen hoe aangetoond moet worden dat een activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken.'


Duidelijkere handvaten voor de praktijk dus, met de bedoeling om meer duidelijkheid te scheppen.

Deze regeling is van toepassing op aanvragen of meldingen die worden ingediend vanaf inwerkingtreding en breekt dus niet in op lopende aanvragen.

Deel dit artikel