Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
22 februari 2024  | Leandra Decuyper

Stikstofdecreet treedt morgen in werking!

Het Stikstofdecreet - het decreet van 26 januari 2024 over de programmatische aanpak stikstof - is vandaag, 22 februari 2024, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het decreet moet bijdragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de impact van stikstofdepositie op Speciale Beschermingszones (SBZ) structureel en planmatig terug te dringen en tegelijk een rechtszeker(der) kader voor vergunningen bieden.

Het is maar de vraag of het Stikstofdecreet zal standhouden. Tegenstanders van het stikstofdecreet hebben immers, onder andere steunend op het negatieve advies van de Raad van State, reeds lang aangekondigd dat zij een vernietigingsprocedure zouden inleiden bij het Grondwettelijk Hof. Daarbij zou onder meer het onderscheid in behandeling in de drempelwaarden voor industrie en mobiliteit enerzijds en landbouw anderzijds op de korrel genomen worden.

Deel dit artikel