Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
13 september 2013  | Dirk Van Heuven

Vlaremtrein 2012 met een jaar vertraging vetrokken

In het Belgisch Staatsblad van 10 september 2013 verscheen het ‘besluit van de Vlaamse regering van 7 juni 2013 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen’.

Het nieuwe diversebepalingenbesluit telt 239 artikels en 7 bijlagen. Enkele krachtlijnen:

- Het besluit neemt de Europese richtlijn op de industriële emissies (RIE) over in nationaal recht.
- Het regelt de handel in broeikasgasemissierechten tussen 2013 en 2020.
- Het gaat in op het duurzaam gebruik van pesticiden.
- Het wijzigt de indelingslijst bij Vlarem I voor het afgraven van terrils en voert de kenletter ‘S’ in, wat staat voor ‘soil’.
- Het besluit introduceert criteria voor de bepaling van de best beschikbare technieken (nieuwe bijlage 18 bij Vlarem I).
- En het bevat diverse kleine wijzigingen, onder meer op het vlak van ontginning, zwembaden (herziene BBT-studie), injectie van percolaat op stortplaatsen voor biologisch afval, opslag van metallisch kwik, enz.
De Vlaremtrein 2012 wijzigt niet alleen Vlarem I en Vlarem II en hun bijlagen, maar ook Vlarebo (bodem), het Milieuhandhavingsbelsuit, het VER-besluit (op de handel in broeikasgasemissierechten) én het oude KB op de geluidsnormen.

Het Vlaremtreinbesluit treedt in werking op 20 september 2013, maar er zijn diverse uitzonderingen.

Bron. LegalWorld (Jura)

Deel dit artikel