Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
01 februari 2012  | Publius

Vraag tijdig erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige en registratie als bodemsaneringsaannemer aan

In het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2012 is een besluit van 15 december 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke regering betreffende de erkenning van de bodemverontreinigingsdeskundigen en de registratie van de bodemsaneringsaannemers verschenen.

Dit besluit bepaalt nader de voorwaarden om erkend te worden als bodemverontreinigingsdeskundige of geregistreerd te worden als bodemsaneringsaannemer, de erkennings- en registratieprocedure en de verplichtingen waaraan deze deskundigen en aannemers dienen te voldoen.

Vanaf 31 januari 2013 mogen enkel nog bodemverontreinigingsdeskundigen die erkend zijn conform dit besluit, de opdrachten bepaald in de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems en in het besluit van 21 januari 1999 van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations uitoefenen, behoudens enkele expliciet voorziene uitzonderingen.

De registratie als bodemsaneringsaannemer dient uiterlijk op 30 juni 2012 aangevraagd te worden. Enkel de bodemsaneringsaannemers die tijdig hun aanvraag hebben ingediend, mogen nadien nog de taken bepaald in de voormelde ordonnantie van 5 maart 2009 en in het voormelde besluit van 21 januari 1999 uitvoeren. Vanaf 31 januari 2013 mogen enkel nog de geregisteerde aannemers deze taken uitvoeren, behoudens enkele expliciet voorziene uitzonderingen.

Deel dit artikel