Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
31 januari 2024  | Leandra Decuyper

Ook de laatste artikelen van het Wijzigingsdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid treden in voege

Zoals reeds gezegd in een eerdere blog en zoals ook uitgewerkt in het artikel van Merlijn en Sabiha heeft de Vlaamse Regering in 2023 werk gemaakt van enkele wijzigingen aan het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid.

Dit Wijzigingsdecreet trad in werking op 9 augustus 2023, met uitzondering van de artikel 4 en 6.

Middels artikel 4 werd de indeling van categorie 4 ‘overige producten’ in 3 nieuwe subcategorieën zijnde ‘verkoop van vervoers- en transportmiddelen, waaronder showrooms bij garages’, ‘verkoop van andere volumineuze producten’ en ‘verkoop van andere niet-volumineuze producten’ verder onderverdeeld.

Middels artikel 6 werd dan weer een nieuwe vergunningsplicht toegevoegd, voor het het opsplitsen van kleinhandelsbedrijven met een (totale) oppervlakte groter dan 400 m² netto verkoopoppervlakte.

Dit zijn dé 'verstrengingen' van het Wijzigingsdecreet. 

Welnu, deze 'verstrengingen' treden nu ook in werking. De Vlaamse Regering heeft de inwerkingtreding op 4 maart 2024 gelegd. 

Opvallend is wel dat er geen overgangsbepaling werd bepaald. Ook op de website van het Departement Omgeving staat:

'Reeds verleende omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden van rechtswege herleid naar de nieuwe categorieën vanaf 4 maart 2024.'

De wijzigingen zullen m.a.w. onmiddellijk van toepassing zijn.

Dit maakt dat er snel in de omgevingsvergunningsaanvragen ingegrepen moet worden, nu een vergunningsprocedure toch maximum 90 dagen (vereenvoudigde procedure) kan duren. Hierdoor werden ook de nieuwe addenda gepublicieerd.

Meer informatie vindt u hier.

Benieuwd wat dit in de praktijk gaat geven...

Deel dit artikel