Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
24 juli 2023  | Merlijn De Rechter

Wijzigingsdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid unaniem goedgekeurd

Op 21 april 2023 keurde de Vlaamse Regering na advies van de Raad van State het ontwerp van Wijzigingsdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid goed. Begin deze maand werd de tekst met volstrekte unanimiteit aangenomen in plenaire vergadering om op 7 juli 2023 te worden bekrachtigd en afgekondigd.

Voor het eerst in 7 jaar wordt aan het innoverende Decreet IHB van 2016 gesleuteld.Zoals eerder op onze blog te lezen was, hebben de wijzigingen betrekking op onder andere de verfijning van het begrip handelsgeheel en kleinhandelsbedrijf of het verschuiven van de handhavingsbevoegdheden naar de lokale besturen.

Een opvallende wijziging die lijkt op een ‘verstrenging’ van het Decreet IHB, is de indeling van categorie 4 ‘overige producten’ in 3 nieuwe categorieën zijnde ‘verkoop van vervoers- en transportmiddelen, waaronder showrooms bij garages’, ‘verkoop van andere volumineuze producten’ en ‘verkoop van andere niet-volumineuze producten’. Een nieuw criterium ‘volumineus goed’ wordt geïntroduceerd.

Ten tweede is het invoeren van een vergunningsplicht voor het opsplitsen van kleinhandelsbedrijven met een oppervlakte groter dan 400 m² netto verkoopoppervlakte ook een stap terug in de tijd.

Wij volgen alvast verder op wat dit in de praktijk te weeg zal brengen.

Deel dit artikel