Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
15 september 2022  | Leandra Decuyper

Een verdere categorisering van kleinhandelsactiviteiten op til?

Als het van de Vlaamse regering afhangt in wel...

Op 15 juli 2022 nam de Vlaamse regering de eerste principiële beslissing om het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid te wijzigen. Daarbij komt onder meer de categorisering van kleinhandelsactiviteiten in het vizier.

We verklaren ons nader.

Sinds de inwerkingtreding van het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid worden kleinhandelsactiviteiten in 4 categorieën opgedeeld (art. 3):

 • categorie 1: verkoop van voeding
 • categorie 2: verkoop van goederen voor persoonsuitrusting
 • categorie 3: verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
 • categorie 4: verkoop van andere producten

Een omgevingsvergunning wordt vervolgens afgeleverd op basis van deze categorieën en enkel een belangrijke wijziging in de categorieën vergunningsplichtig (art. 11 DIH)

Een kort voorbeeld. Een handelsheel bestaande uit een supermarkt van 1.600 m² en een keukenzaak van 1.000 m² is heden vergund als volgt: 1.300 m² categorie 1, 130 m² categorie 2, 130 m² categorie 3 en 1.140 m² categorie 4. Morgen kan zich, zonder dat daarvoor een omgevingsvergunningsaanvraag voor kleinhandelsactiviteiten zich opdringt, een doe-het-zelf-zaak of elektrozaak in het enseigne van de keukenzaak vestigen. Het 'assortiment' van een doe-het-zelf-zaak of elektrozaak valt immers in principe ook onder de categorie 'andere producten'.

De Vlaamse regering wil thans de huidige categorie 4 (andere producten) verder opdelen als volgt:

 • categorie 4: verkoop van vervoers- en transportmiddelen (lees: o.m. showrooms bij garages)
 • categorie 5: verkoop van andere volumineuze producten
 • categorie 6: verkoop van andere niet-volumineuze producten

In de memorie van toelichting wordt verduidelijkt wat onder het begrip 'volumineus' moet begrepen worden:

'Een goed wordt als volumineus beschouwd als de handelaar veel ruimte nodig heeft om het tentoon te stellen in de winkel. Als de som van de hoogte, de breedte en de diepte 2,5m of meer bedraagt, gaan we ervan uit dat het goed volumineus is, hoewel we dit beschouwen als een richtsnoer dat niet formeel in het decreet wordt opgenomen. Een kleinhandelsbedrijf waarvan het assortiment voornamelijk artikelen omvat van deze grootte of groter zal - in veel gevallen - een grotere netto verkoopoppervlakte nodig hebben dan een winkel met voornamelijk kleinere artikelen. Dit betekent niet dat kleinhandelsbedrijven waarvan (een deel van) het aanbod volumineuze goederen omvat, per definitie niet passen in een kleiner pand. De wijze waarop de goederen kunnen meegenomen of geleverd worden, speelt bijvoorbeeld ook een belangrijke rol.'

Wij wijze van voorbeeld worden volgende goederen als 'volumineus' gekwalificeerd: (middel)grote meubels en elektrotoestellen (TV,s, koelkasten,..), ramen en deuren, trappen, maar ook grote planken en platen en andere grotere bouwmaterialen. Ook goederen die kleiner zijn maar als één geheel verkocht worden, zoals een pallet klinkers die niet afzonderlijk kunnen gekocht worden, worden samen als een volumineus goed beschouwd.

Deze opdeling zal het er o.i. voor de retailer niet makkelijker op maken - bv. zal een elektrozaak zoals Krëfel of Vandenborre moeten opgedeeld worden in een categorie volumineus en niet-volumineus? - en in alle geval de vergunningsplicht - die destijds bewust gedownsized werd - opnieuw vergroten.

Verder zitten ook volgende wijzigingen in de pijplijn:

 • wijziging van de definitie 'kleinhandelsbedrijf': ook maakbedrijven met verkoopoppervlakte, combinatie groot- en kleinhandel, afhaalpunten,... vallen onder de toepassing van het DIH
 • wijziging van de definitie 'handelsgeheel': enkel nog kleinhandelsbedrijven binnen hetzelfde gebouw of in aaneengesloten bebouwing dat als een globaal bouwproject werd vergund vallen nog onder de definitie handelsgeheel
 • het opsplitsen van handelszaken samen meer dan 400 m² netto handelsoppervlakte in meerdere units wordt vergunningsplichtig
 • een aantal zaken worden uit het toepassingsgebied van het DIH gehaald (apotheken, tankstations, veilinghuizen)
 • aantal wijzigingen op het vlak van handhaving en vervalregeling

Let op! Dit ontwerpdecreet werd nog maar een eerste maal principieel goedgekeurd en is dus geenszins een definitieve versie. Het is niet uit te sluiten dat de beoogde wijzigingen nog bijgesteld worden.

De tekst van het ontwerpdecreet en memorie van toelichting vindt u hier.

Aarzel alvast niet om ons te contacteren bij eventuele vragen!

Deel dit artikel