Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
15 december 2011  | Dirk Van Heuven

Raad van State verklaart zich (uiteraard) onbevoegd inzake vernietigingsberoepen tegen beslissingen inzake stedenbouwkundige vergunningen

Blog
19 september 2011  | Dirk Van Heuven

Een rechtspersoon kan zich niet ontvankelijk beroepen op een schending van zijn privacy

Blog
14 september 2011  | Publius

Raad voor Vergunningsbetwistingen uitgebreid tot 4 magistraten

Blog
14 september 2011  | Publius

Nieuwe bouwaanvraag houdt verzaking in van de voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen aangevochten stedenbouwkundige vergunning

Blog
14 september 2011  | Dirk Van Heuven

Houdt een nieuwe bouwaanvraag een verzaking in van de voor de Raad voor Vergunningsbewtistingen aangevochten stedenbouwkundige vergunning met hetzelfde of een vergelijkbaar voorwerp?

Blog
16 augustus 2011  | Dirk Van Heuven

Ook de tussenkomende partij bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen moet binnenkort rolrecht betalen

Blog
12 augustus 2011  | Dirk Van Heuven

Houdt de aanvraag van een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag ten node het verval van de eerder bekomen vergunning in? (bis)

Blog
09 augustus 2011  | Dirk Van Heuven

Nieuwe beroepstermijn bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen

Blog
02 augustus 2011  | Dirk Van Heuven

Strenge rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen inzake belang wordt bevestigd

Blog
20 juli 2011  | Publius

Nieuwe beroepstermijn voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Blog
13 mei 2011  | Dirk Van Heuven

Nabuurschap volstaat niet zonder meer voor een belang bij de Raad voor vergunningsbetwistingen

Blog
10 mei 2011  | Dirk Van Heuven

Oprichting van een Vlaams Bestuursrechtscollege (Vlaamse "Raad van State")

Blog
15 maart 2011  | Dirk Van Heuven

Ambtshalve middelen in de mode voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Blog
28 januari 2011  | Dirk Van Heuven

Raad voor Vergunningsbetwistingen in nabije toekomst performanter?

Blog
27 januari 2011  | Publius

Raad voor Vergunningsbetwistingen doorstaat toets van Grondwettelijk Hof