Kortrijk
Zonnig
15° - 28°
Antwerpen
Bewolkt
16° - 29°
Blog
Blog
28 januari 2011  | Dirk Van Heuven

Raad voor Vergunningsbetwistingen in nabije toekomst performanter?

De actuele werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt bekritiseerd (zie ook ons eerder blogbericht hierover). De bevoegde Vlaamse minister erkent deze kritiek en belooft beterschap, zo blijkt een bericht op de website van Voka.

Volgende acties zouden in het verschiet liggen:

- Om de invulling van de vacatures voor adviseurs vlotter te laten verlopen, werd een vermindering van de gewenste anciënniteit doorgevoerd van 10 naar 5 jaar. Er wordt tevens onderzocht of een verdere aanpassing of differentiëring nodig is
- De personeelsmiddelen voor het begrotingsjaar 2011 werden verhoogd. Hiermee worden een zestal adjunct-adviseurs en administratieve krachten aangeworven
- De voorzitters van de Raad voor Vergunningsbetwisting en van het Milieuhandhavingscollege hebben de opdracht gekregen synergie te creëren. In de eerste plaats moet dit leiden tot meer samenwerking op administratief niveau, later ook op het niveau van de raadgevers
- De eerste krijtlijnen worden getekend voor de oprichting van een Vlaams Bestuursrechtscollege, zoals ook aanbevolen door de commissie Berx

Deel dit artikel