Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
19 september 2011  | Dirk Van Heuven

Een rechtspersoon kan zich niet ontvankelijk beroepen op een schending van zijn privacy

Zo oordeelde alvast de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het arrest
nr. A/2011/0126 van 13 september 2011. Hierbij werd het belang ontzegd aan de verzoekende partij-rechtspersoon:

"De Raad is in de eerste plaats van oordeel dat de privacy van de eerste verzoekende partij onmogelijk geschonden kan worden, aangezien zij een privaatrechtelijke persoon is".

Deel dit artikel